Yhdistys

Pro Hanhikivi ry:n tavoitteena on säilyttää Perämeren rannalla sijaitsevan Pyhäjoen Hanhikiven niemi ydinvoimalaitoksesta vapaana luontoalueena ja varmistaa sen käyttö edelleen kuntalaisten, kyläläisten ja mökkiläisten vapaa-ajanvietto- ja virkistysalueena, jossa voi vapaasti nauttia luonnon rauhasta, marjastaa ja kalastaa. Yhdistys pyrkii myös edistämään luonnon- ja ympäristön suojelua. Pro Hanhikivi ry. on perustettu joulukuussa 2007, ja siihen kuuluu alkuvuodesta 2014 yli 300 jäsentä.

Yhdistyksen toimintamuotoja

Pro Hanhikivi ry pyrkii välittämään aktiivisesti tietoa Hanhikiven alueesta ja sinne suunnitellun Fennovoiman ydinvoimahankkeen vaikutuksesta niemeen ja sen luontoon. Yhdistys julkaisee esitteitä, tiedotteita, prohanhikivi.net ja hanhikivi.net -internetsivustoja sekä muuta viestintämateriaalia, joilla pyritään nostamaan esille alueen luonnon arvokkuutta, sen säilyttämisen tärkeyttä ja alueen sopimattomuutta teollisuuskäyttöön. Pro Hanhikivi järjestää aiheen ympärille seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia sekä osallistuu aktiivisesti muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin ja aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun.

Viestinnän ohella yhdistyksen merkittävä vaikuttamisväline ovat viralliset vaikutustiet kunnissa, maakuntaliitossa, ministeriöissä, eduskunnassa sekä EU:ssa. Pro Hanhikivi on osallistunut Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutustenarviointi- (YVA), periaatepäätös- (PAP), kaavoitus- ja lupaprosesseihin kaikissa lausuntovaiheissa sekä kuulemistilaisuuksissa.

Pro Hanhikiven saamia tunnustustuksia

Pro Hanhikivi on saanut runsaasti tunnustusta asiallisesta ja asiantuntevasta toiminnasta sekä tiedonvälityksestä mm. viranomaisilta, ministeriöiltä sekä muilta järjestöiltä. Vuonna 2009 yhdistykselle myönnettiin Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto toiminnasta kotiseudun ja tulevien sukupolvien puolesta. Yhdistys on saanut myös Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Itämerirahaston apurahan Hanhikiven luontoesitteen julkaisemiseksi.