Valtuuston kokous 9.6.09 ja kunnan PAP-lausunto

Pro Hanhikivi valtuustoryhmä teki hallituksen esityksestä poikkeavan päätösesityksen valtuuston kokousasiaan numero 9: Lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevasta periaatepäätöksestä.

Pro Hanhikivi valtuustoryhmä esitti, että valtuusto hylkää kunnanhallituksen periaatepäätöslausuntoesityksen ja toteaa, että esitettyjen tietojen ja tämän hetkisten saatavilla olevien selvitysten perusteella valtuusto ei voi antaa myönteistä lausuntoa Fennovoiman periaatepäätöshakemukseen.

Äänestyksen tuloksena kunnanhallituksen esitys voitti äänin 16 vastaan 5.
Äänestyksen tulos ei ollut varsinainen yllätys. Kaikesta työstä, vetoomuksista ja puheista huolimatta keskustan, kokoomuksen ja vasemmiston ryhmät pysyivät tiukasti yhteisessä linjassa, ydinvoimalan puolella. Edes ”ydinvoimavaalissa” (kuten he kohta kunnallisvaalien jälkeen ilmoittivat) keskustan saamat 128 ”ei –ydinvoimaa”-ääntä (~12%) eivät vaikuttaneet tässä demokratiassa niin, että kukaan keskustasta olisi ollut puolustamassa näitä äänestäjiä.

Pro Hanhikivi –valtuustoryhmä ilmoitti äänestyksen jälkeen, että:  Emme voi olla mukana ottamassa vastuuta tässä asiassa, josta koituu kunnalle ja kuntalaisille joka tapauksessa vahinkoa, tulipa ydinvoimalaitosta tai ei.
Jätämme päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

***************
Yhdistyksen seuraava kokoontuminen pe. 12.6 klo 18.30 (mahdollisesti) Parhalahden metsästysseuran majalla, Pitkälläkankaalla.

Työ jatkuu, aiheena yhdivtyksen PAP-lausunto ja mielipiteet.