Valtuusto sanoi EI kansanäänestykselle – Avoin kirje valtuutetuille

Pro Hanhikivi ehdotti kansanäänestystä.

Kunnanhallituksen esityksen kannalla oli 15, Pro Hanhikiven esityksen takana 6 valtuutettua.

Tämä ei siis ollut äänestys ydinvoimasta, vaan siitä saavatko kuntalaiset päättää asiasta.

Useiden valtuutettujen mukaan syksyn kunnallisvaalit ovat määrittäneet kuntalaisten ydinvoimakannan ja sitä ei enää tarvitse mitata.

Syksyllä ei kuitenkaan ollut vielä saatavilla selvityksiä ja selostuksia, joiden pohjalta päätöstä yleensä tehdään ja jotkut nykyisetkin valtuutetut ilmaisivat tuolloin, että heillä ei ole vielä riittävästi tietoa lopullisen päätöksen tekemistä varten.

Se onkin aivan totta. Monipuolista tietoa ole ollut tarjolla alkuunkaan riittävästi, mikäli asiaan ei ole perehtynyt erittäin aktiivisesti hankkimalla tietoja muualta, kuin kunnan ja Fennovoiman järjestämistä tiedotustilaisuuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole siinä asemassa, että se aktiivisesti tarjoaisi tietoa, se kyllä vastaa, jos osaa kysyä. Ja joka vähän tietää ei osaa edes kysyä.

Säteilyturvakeskus taas on organisaatio joka toimii niistä lähtökohdista, että säteilyä tuottavia koneita, laitteita tai laitoksia on. STUK:n tehtävä on valvoa näitä säteilylähteitä ja niiden vaikutuksia. STUK ei ota kantaa siihen onko niitä oltava tai onko esim. järkevää sellaisia laitoksia rakentaa. Se ei kuulu viranomaiselle. Viranomaisen tulisikin pysytellä puolueettomana.

Pro Hanhikivi on tehnyt hyvää työtä ottaessaan asioista selvää. Kuitenkaan sen tuottama tieto ja sen järjestämät tilaisuudet eivät ole tavoittaneet kaikkia. Ei edes kaikkia valtuutettuja. Hyvin harva on kuitannut vastaanottaneeksi viestejä ja kirjeitä, saati vastannut niihin, vaikka yhteydenotot ovat olleet joskus jopa henkilökohtaisia. Vain hyvin harva on osallistunut Pro Hanhikiven järjestämiin tilaisuuksiin, jossa on ollut hyvin tarjolla monipuolista tietoa. Yleensä aina mukaan on pyydetty tasapuolisesti ydinvoimaan myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvia tahoja ja puhujia.

Pro Hanhikivellä onkin ollut järjettömän iso työ ja tehtävä kerätessään tietoa, jakaessa sitä ja järjestäessä tilaisuuksia, jotka kaiken kohtuuden nimissä olisivat kuuluneet näin isossa asiassa kunnan hoidettavaksi. Muistettakoon, että kunnanhallitus eväsi yhdistykseltä mm. avustuksen, jota haettiin ensimmäiseen tiedotuslehteen. Nyt kunnanhallitus kuitenkin vetoaa siihen, että Pro Hanhikivi on huolehtinut kunnassa tiedon jakamisesta ja se olisi ollut riittävää.

Miten asiassa toimitaan Pyhäjoella? Aivan hankkeen alusta asti toppuuteltiin, että kaikki aikanaan, mitään päätöksiä ei vielä tehdä ja ihmisiä kuunnellaan, asioista otetaan selvää. Kuitenkin koko ajan on tehty hyvin isoja päätöksiä, vetoomukset on ohitettu, ratkaisevia tietoja on evätty mm. hallitukselta ja kaikki tämä hyvin ”läpinäkyvästi” siten, että varmasti ei ehditä vaikuttaa asian etenemiseen.

Sama linja jatkunee. Kuntalaisten ei anneta äänestää asiasta ja päätökset halutaan tehdä nopeasti, niin että niihin ei ehditä vaikutta tai ottaa kantaa.

Pro Hanhikivi-valtuustoryhmä