Toivottuja vieraita Hanhikivessä

Kansanedustaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä vieraili Hanhikivessä perjantaina 16.1. Vierailu sattui sopivasti ajankohtaan, jolloin maakuntakaavamuutos on vireillä ja luonnosvaiheessa. Mirja Vehkaperä myös avasi illan yleisötilaisuuden Pauhasalissa.

Hanhikivikierrokselle osallistui myös Suomen luonnonsuojeluliiton Janne Björklund, joka oli luentomatkalla Pohjois-Suomen ydinvoimapaikkakunnilla.
Janne Björklund piti illan yleisötilaisuudessa esityksen ydinvoimarakentamisen viimeaikaisista tapahtumista ja yleisesti ydinvoiman vaikutuksista. 

Illan tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen luonnonsuojelupäällikkö Eero Kaakinen kertoi Fennovoiman YVA-selostukseen annetusta lausunnosta ja otti esille asioita, jotka osoittavat että YVA-selvitys ei ole riittävä hankkeen viemiseksi päätöksentekoon erityisesti Hanhikiveä koskevien puutteiden vuoksi.

Maakuntakaavan luonnosvaihetta tilaisuudessa esitteli Pohjois-Pohjanmaan liiton maankäyttöpäällikkö Olli Eskelinen. Eskelisen mukaan kaavaluonnoksesta odotetaan palautetta kaikilta osallisilta 6.2 mennessä. Kaava-aineisto on nähtäväillä 5.1-6.2 ja palautetta luonnoksesta voi jättää helposti esim. sähköpostilla os. maakuntakaava@pohjois-pohjanmaa.fi  tai suoraa lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla. Myös kirjeellä voi palautetta antaa os. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8A, 90100 OULU.

Maakuntakaavaosuuden jälkeen Pro Hanhikivi esitteli ajatuksia kaavamuutoksen ns. 0-vaihtoehdon mahdollisuuksista ja mitä Hanhikivessä olisi tehtävä välittömästi, jotta äkisti ”turistikohteeksi” muuttunut alue voitaisiin säästää turhalta rasitukselta ja esimerkiksi ohjata liikkumista alueella.

Päivä ja ilta olivat varsin onnistuneita. Saimme viralliselta taholta vahvistusta siihen, että Hanhikvien luonto on hyvin paljon arvokkaampi, kuin olemme ehkä osanneet ajatellakaan ja alueella on suuri merkitys  laajemalle, kuin pelkästään paikallisesti.