Tiedote: Pyhäjoella aloite ydinvoimakaavojen purkamisesta

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi –valtuustoryhmä jätti keskiviikkona 14.11. Pyhäjoen kunnanvaltuustossa kolme aloitetta, joissa vaaditaan Pyhäjoen kuntaa ryhtymään viipymättä toimiin Hanhikiven osayleis- ja asemakaavojen sekä ydinvoimamaakuntakaavan purkamiseksi. Lisäksi Pro Hanhikivi-ryhmä esittää kunnan koko maankäyttöstrategiaan vaihtoehtoista tarkastelua. Aloitteissa katsotaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen tilanteen ja periaatepäätöksen mukaisten perusteiden muuttuneen ratkaisevalla tavalla, minkä vuoksi hankkeen voi jopa ennakoida peruuntuvan. Hankkeen valmistelua varten tehtyjä runsaita selvityksiä ja toimenpiteitä halutaan kuitenkin hyödynnettävän alueen tulevassa kehittämisessä.

Aloitteissa esitetään vuonna 2008 keskeytyneen Hanhikiven alueen rantaosayleiskaavoituksen jatkamista sekä Parhalahden kylän kaavoituksellisen tilanteen palauttamista kylän asukkaiden toivomaan suotuisan ja kestävän kehityksen mukaiseen käyttöön. Kaavatyön yhteydessä pyydetään lisäksi selvittämään edellytykset tuulivoiman, aurinkoenergian, bioenergian ja maalämmön aktiiviseen hyödyntämiseen kaava-alueella. Hanhikivelle esitetään ns. viherkaavaa, jossa määritellään keskeiset virkistys- ja luontoalueet, osoitetaan alueiden väliset ekologiset yhteydet sekä virkistyskäyttöyhteydet. Pro Hanhikivi –valtuustoryhmä esittää Hanhikiven kiistattomien luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaamista kaikilla kaavatasoilla.

Aloitteet:

 

Lisätiedot:
Helena Maijala, pj, p. 040 1741 212
Hanna Halmeenpää, vpj, p. 050 5644 122
Pro Hanhikivi ry
pro.hanhikivi@omanetti.fi
pro.hanhikivi.net
www.hanhikivi.net