Tärkeää!!! YVA-mielipiteet

YVA mielipiteet saa jättää sähköpostilla, toisin kuin yleis- ja asemakaavapalautteet.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon tai ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen (kuuleminen@tem.fi) viimeistään 22.12.2008. Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon 7131/815/2008 sekä esittämään henkilön tai yhteisön nimi ja kotipaikkatiedot.

Postiosoite:
Työ- ja elinkeinoministeriö,  PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Tähän mennessä jätetyt mielipiteet ja lausunnot ovat luettavissa TEM:n sivuilla (osositteessa: http://www.tem.fi/index.phtml?s=3042)