Sopimuksia ja siirtymisiä

Fennovoima tiedotti aiemmin tänään allekirjoittaneensa Rosatomin kanssa laitostoimitussopimuksen. Tämä päivänmäärä oli julkaistu sopimuksen allekirjoituspäiväksi jo aiemmin syksyllä, samoin kun tavoite saada osakkaiden lopullinen sitoumus investointiin vuoden 2013 loppuun mennessä.

Mitä tänään siis on sovittu? Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ottavaisen mukaan (YLE Uutiset 21.12.) Fennovoima ja Rosatom ovat tehneet sopimuksen keskeisistä projektiin liittyvistä asioista kuten ydinvoimalaitoksen hinnasta ja rakentamisaikataulusta. Jos investointipäätös tehdään, Rosatomin toimittama ydinvoimalaitos tuottaisi sähköä 2024, kauppahinta sen sijaan ei ole julkinen.

Seuraavaksi sopimus siirtyy Fennovoiman osakkaiden käsittelyyn. Osakkaat tekevät helmikuun 2014 lopussa (jälleen) lopullisen päätöksensä jatkostaan Fennovoiman hankkeessa. Päätös laitosinvestoinnista siirtyy ratkaistavaksi vasta tämän jälkeen.

Mikäli investointiin päädyttäisiin, 34 % Fennovoiman omistuksesta ja tuotannosta siirtyisi Rosatomille, kun taas nykyiset omistajat ovat ehdollisesti varanneet omistusosuutensa mukaisesti laitoksen tuotannosta noin puolet. Puuttuvasta 16 % osuudesta ei toistaiseksi ole tiedotettu.

Toistaiseksi epäselvää on myös se, vaatiiko Fennovoiman ydinvoimalahanke uuden periaatepäätöskäsittelyn eduskunnassa. Parhaillaan hankkeessa on menossa ympäristövaikutusten arvioinnin päivitys, jonka työ- ja elinkeinoministeriö yhtiöltä vaati yhtenä lisäselvityksenä laitostyypin- ja toimittajan muututtua. Ratkaisu periaatepäätöksen mahdollisesta uudelleenkäsittelystä tehdään vasta YVA-prosessin valmistuttua arviolta kesäkuussa 2014.

Mielenkiintoisen elementin Fennovoiman hankkeeseen tekee myös ydinenergialaki, jossa todetaan, ettei toiminnanharjoittaja saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka taloudellisen merkityksensä vuoksi saattavat vaikeuttaa eduskunnan ja valtioneuvoston mahdollisuuksia ratkaista periaatepäätöksen käsittely vapaan harkintansa mukaan. Jos investointipäätös tehdään jo helmikuussa ja ratkaisu uudesta periaatepäätöskäsittelystä vasta kesäkuun jälkeen – ja varsinainen periaatepäätöskäsittely tarvittaessa joskus vielä myöhemmin, miten toteutuvat lain kirjain ja henki?

Tiedotettiinko tänään käytännössä siis vain investointipäätöksen siirtymisestä? Se ei olisi ihan ensimmäinen viivästyminen hankkeessa, jonka alun perin piti tuottaa sähköä verkkoon 2016–2018…