Puuta kaatuu Hanhikivessä

Stora Enson vetäytyminen Hanhikiven alueen avohakkuutöistä on vastuullinen teko. Hakkuiden maisematyölupaan ja koko Fennovoiman hankkeeseen liittyy epäselvyyksiä ja arveluttavaa kiirehtimistä. Riittäviä perusteita lupahakemuksen mukaisille avohakkuille tai niiden nopeaksi suunnitellulle toteutusaikataululle ei ole osoitettu, mistä on esitetty perustelut maisematyöluvasta jätetyissä muistutuksessa sekä oikaisuvaatimuksessa.

Hakkuutyöt alueella kuitenkin jatkuvat. Fennovoiman 15.4. ilmoituksen mukaan hakkuita jatkaa L&T Biowatti Oy, jonka liiketoimintajohtaja Juha Fränti oli haluton ottamaan kantaa alueella meneillään oleviin töihin.

Kiireellä ja ennakoivasti aloitettuja, lintujen muutto- ja pesimäaikana toteuttavia hakkuita ei voida pitää kestävänä toimintana millään mittarilla mitattuna. Olettaisi, että kaikilla hakkuutöihin osallistuvilla firmoilla olisi toiminnassaan kriteerinä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä metsätalous, mikä on edellytys esimerkiksi metsien sertifioinnissa.15-04-15_2

IMG_3260 IMG_3253