Parhalahden jakokunta päätti myydä ydinvoimayhtiölle

Lauantaina 31.1.2015 Parhalahden jakokunta päätti myydä maa- ja vesialueitaan ydinvoimayhtiölle

Asiaa on käsitelty myös mediassa, pääasiassa sanomalehti Raahen Seudussa, jonka pääkirjoitus sekoitti myös Pro Hanhikiven mukaan maakauppoihin.

Pro Hanhikivi ei ole jakokunnan osakas eikä päätöksiin osallinen, mutta yhdistyksen jäsenistöön kuuluu useita jakokunnan osakkaita ja sen myötä meistä moni oli myös mukana tässä hieman sekasortoisessa osakaskunnan kokouksessa. Päätökset koskien Fennovoima-kauppaa vaikuttavat tietysti myös yhdistyksen toimitaan.

Myyntiä alun perin vastustaneet tekivät kokouksessa esityksen, jonka ensisijaisena tavoitteena oli aikaansaada kunnolliset neuvottelut, joissa olisi huomioitu kauppasumman lisäksi kaikkien osakkaiden etu. Myös tilanne, jossa hanke ei saisikaan rakentamislupaa, olisi sopimusneuvotteluissa pitänyt huomioida, kuten monet muut avoimiksi jääneet kysymykset. Kokoukselta jäi huomaamatta, että tarjolla oli kompromissi, joka olisi ollut kaikille osapuolille tässä tilanteessa kohtuullisen hyvä ja myös inhimillisempi ratkaisu ennen kaikkea niille, jotka päätöksestä joka tapauksessa joutuvat kärsimään. Inhimillisyyttä ei kuitenkaan herunut ja esitys hävisi äänestyksessä. Kaupan tekoa ajettiin niin kiihkeästi, että sen kustannuksella jopa kokouksen laillisuus jäi kiistanalaiseksi ja se alistettiin tuomioistuimen vahvistettavaksi. Myös osakaskunnan selvitettäväksi jäi vielä lukuisia päätökseen liittyviä seikkoja.

Vastaehdotukseen sisältynyt vaatimus korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksen selvittämisestä pääpiirteittäin ennen kaupasta päättämistä, sai aikaan salin toisella puolella naurun hörähdykset. Se voi tulkita vain kahdella tavalla. Osa ihmisistä ei todellakaan ymmärrä, että on todennäköistä, että Hanhikiven alueesta saattaa tulla myös korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituspaikka, kun muuta ratkaisua ei välttämättä löydy, tai sitten toispaikkakuntalaiset ja ”tulevaisuudestaan huolettomat” nauroivat ajatellen, että eipä koske meitä.

Uutisoinnista huolimatta asia on vielä kaikkea muuta kuin selvä. Tulevat kuukauden sitten näyttävät sen, miten asiat etenevät.