Omalla tyylillä

Fennovoiman hanke on ollut vireillä pian kahdeksan vuotta. Samat lähes kahdeksan vuotta on toiminut myös Pro Hanhikivi, selvittäen ja saattaen päättäjien tietoon mm. arviointi- ja lupaprosesseissa hankkeen haittoja, heikkouksia ja epävarmuustekijöitä sekä Hanhikiven alueen erityispiirteitä.

Lausunnoilla, muistutuksilla ja oikeusprosesseilla on ollut vaikutuksensa Fennovoiman hankkeen etenemiseen. Samaan aikaan hanke on kompuroinut osakaspaon, laitostyypin ja -toimittajan vaihtumisen sekä maailmanpoliittisten epävarmuuksien kanssa. Alunperin mainostettu kotimaisen teollisuuden projekti on muuttunut vuosien saatossa julkisen sektorin Rosatom-vetoiseksi hankkeeksi. Fennovoimaa koskeviin päätöksiin näillä ei kuitenkaan ole näyttänyt juuri olevan vaikutusta, vaan päätöksiä ja prosesseja on tarvittaessa soviteltu yhtiön edun mukaisiksi, jotta hanke pystyy etenemään.

Vuosien työstä huolimatta Hanhikiven arvokas alue on nyt hakattu paljaaksi reilussa viikossa. Erityisen paheksuttavaa on se, että lähes 100 hehtaarin laajuiset avohakkuut tehtiin ennakoivasti, ennen kuin oli selvillä, pystyykö Fennovoima edes hakemaan rakentamislupaa. Myös maanomistusta koskevat päätökset ovat vailla lain voimaa, mutta yhtiö sai ennakkohaltuunottoluvan, ja mökkiläiset häädetään kevään aikana alueelta.

Hakkuutyömaalta on kuultu viime päivien aikana myös toisenlaisia uutisia. Fennovoimaa vastustavat ympäristöaktivistit ovat pyrkineet estämään hakkuutöitä Hanhikivessä, tavoitteenaan epäilemättä saada julkisuutta alueen nopealle tuhoamiselle ja vaikuttaa siten hanketta koskeviin päätöksiin. Toisaalta paikalle asettuneet aktivistit ovat herättäneet toimillaan paheksuntaa häiritessään alueella tehtäviä töitä.

Pro Hanhikiven toimintatapoihin tämän kaltainen aktivismi ei kuulu. Yhdistyksemme valitsi alun pitäen vaikuttamiskanavaksi viralliset prosessit ja tiedonvälittämisen. Se on hidas ja työläs tie, enimmäkseen hiljaista ja näkymätöntä puurtamista, jonka tulokset ovat nähtävissä ehkä vasta vuosien kuluttua.