Kunta kiirehtii hakkuita

Pyhäjoen tekninen lautakunta kiirehti Fennovoiman maisematyölupa-asiaa ja otti oikaisuvaatimuksen käsittelyyn nopeutetulla kokousaikataululla 13.4.2015. Fennovoiman kanssa hakkuutyöstä sopimuksen tehnyt Stora Enso ilmoitti aiemmin, että se ei aloita hakkuutöitä ennen kuin maisematyölupa on lainvoimainen. Maisematyölupa ei tule lainvoimaiseksi huhtikuun 2015 aikana, joka oli asetettu määräajaksi hakkuutöiden suorittamiselle.

Stora Enson päätös on hyvä, koska maisematyölupapäätöksessä hakkuutöille myönnetyssä aikarajassa ei ole huomioitu lintujen muuttoa, uhanalaisten lajin pesintää, eikä sitä että Fennovoima Oy ei ole hakenut vielä rakentamislupaa. Lintujen muutto on parhaillaan menossa, suojeltavaksi määrätty laji hautoo ja rakentamisluvan hakemiseksi asetetut ehdot eivät toistaiseksi vielä täyty.

Mikäli Fennovoima ei pysty hakemaan rakentamislupaa tai ei saa sitä, maisematyöluvan perusteella ennakoivasti toteutetut avohakkuut jättäisivät alueelle pitkäaikaiset vauriot, eikä alueen ennallistaminen olisi mahdollista.