Keskiviikkona ja perjantaina

Perjantaina klo 18.30 kevään viimeinen kokoontuminen Parhalahden koululla. Aihe PAP-lausunto ja -mielipiteet.

*************

KUULEMISTILAISUUS Fennovoiman PAP-hakmuksesta Pyhäjoella monitoimitalolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti Pyhäjoella kuulemistilaisuuden Fennovoiman ydinvoimalahankkeen periaatepäätös (PAP) hakemuksesta keskiviikkona 27.5.09

Tilaisuudesta oli ilmoitettu harmittavan huonosti. Myöskään Pyhäjoen kunta ei ollut nähnyt velvollisuudekseen informoida kuntalaisia mahdollisuudesta antaa palautetta ja kertoa mielipiteitä Fennovoiman ydinvoimalahankkeen periaatepäätöshakemuksesta. TEM:n kuulutus tilaisuudesta oli lehdissä jo huhtikuun alussa. Valtuutetut saivat etukäteen kutsun tilaisuuteen, mutta tilaisuuden luonne oli ”hämärän peitossa” edelliseen iltaan saakka, jolloin saimme tietoa Simossa järjestetystä vastaavasta tilaisuudesta. Läsnäolijoille oli yllätys, että puheenvuoroja ja kannanottoja ei saanut esittää vapaasti, vaan puheenvuorot piti pyytää kirjallisesti, puheenvuoroja annettiin vain yksi/ henkilö ja ne oli rajattu neljään minuuttiin.

Selkeästi oli havaittavissa, että kunnan, kauppakamarin, yrittäjien ja lähes kaikkien ydinvoimaa Pyhäjoelle ajavien tahojen edustajat olivat osanneet valmistautua rajattuun puheaikaan etukäteen, kun taas kuntalaisten ja paikallisten yhdistysten edustajat eivät tienneet tähän varautua. Monia tärkeitä asioita jäi kertomatta. Neljä minuuttia on lyhyt aika kertoa valmistelematta tärkein ja oleellisin näin merkittävästä asiasta, kun on olettanut tulevansa asiassa kuulluksi kokonaisuudessaan.

Ajankohta tilaisuudelle oli myös harmittavan huono, koska useat Parhalahtiset, joita hanke kipeimmin koskee, olivat Parhalahden koulun päättäjäistilaisuudessa samaan aikaan. Palautteen antamiseen on kuitenkin vielä mahdollisuus kirjallisesti 15.6 saakka.

TEM:n ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) esitysten jälkeen annetuissa puheenvuoroissa selkeästi ydinvoimamyönteisiä kannanottoja oli 11, Fennovoiman hanketta vastustavia 13.

Yhteenveto:

Käsitykset Fennovoiman hankkeen hyödyllisyydestä ja sen haittavaikutuksista sekä toteutuskelpoisuudesta Pyhäjoella erosivat käytetyissä puheenvuoroissa jyrkästi. Ympäristön ja ihmisten elinolosuhteiden kannalta hanke on kestämätön, kun taas pelkästään taloudelliselta kannalta lyhyellä tähtäimellä tarkasteltuna ja kaikki haittavaikutukset unohtaen, on se joillekin erittäin kannattava.

Pitkällä ajanjaksolla tarkasteltuna uusiutuviin, pienenergia- ja tuulivoimatuotantoon satsaaminen tuo taloudellista hyötyä tasaisemmin, laajemmin ja on suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista.

Hanketta vastustavissa kannanotoissa nostettiin voimakkaasti esille myös periaatepäätöskäsittelyn liian varhainen ajankohta, koska osaksi käsittelyn pohjaa tarkoitetut Työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämät ympäristövaikutusten arvioinnin lisäselvitykset valmistuvat vasta lokakuussa 2009.

Argumenteissa todettiin kuntalaismielipiteen tulleen sivuutetuksi hankkeen suunnittelun kaikissa vaiheissa.