Kesäkuulumisia Kuulumisissa

Pro Hanhikiven ilmoitus Pyhäjoen KesäKuulumisissa 14.6.2014Lauantaina 14.6. julkaistussa Pyhäjoen KesäKuulumisissa on lyhyesti myös Pro Hanhikiven kuulumisia ilmoituksen muodossa:

Kesäkuulumisia

Fennovoiman osakasasiat ovat edelleen auki ja noin 16 % osakkeista vailla omistajaa. Yhtiö on kierrellyt lakki kourassa etsimässä uusia kotimaisia osakkaita. Haasteena ovat hankkeen taloudellinen kannattavuus ja riskit.

Esimerkiksi Oulun Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunnossa osakkuutta harkitseville Oulun kaupungin päättäjille todetaan:

”Suoritettujen tarkastelujen perusteella ei hankkeen liiketaloudellista kannattavuutta voitu suoraan osoittaa. Investoinnin tuotto-odotukset suhteessa hankkeen riskeihin jäävät alhaisiksi arvioinnissa käytetyillä oletuksilla.”

Ei kovin mairitteleva arvio Fennovoiman kannalta. Kannattamattomalta vaikuttavaan hankkeeseen kelpaavat nyt myös ”symboliset eleet” omistusasioissa.

Valtioneuvosto käsittelee Fennovoiman periaatepäätöksen täydentämishakemuksen mahdollisesti syksyllä. Jos valtioneuvosto antaa puoltavan periaatepäätöksen, se siirtyy vielä eduskunnan käsittelyyn. Ydinvoimalan rakentamislupaa Fennovoiman olisi haettava kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Sitä ennen nähtäneen vielä monitahoisia selvittelyjä mm. periaatepäätöksen täydennysmenettelyn sekä pakkolunastuspyrkimysten oikeudellisista perusteista.

Hanhikiveltä sen sijaan kuuluu uusia uutisia. Kotkapari on rakentanut hyvälle reviirille uuden pesän, ja niemen alueella on tehty useampia varmoja havaintoja erittäin uhanalaisesta valkoselkätikasta. Hanhikiven merkitys lintualueena siis vain kasvaa, häirinnästäkin huolimatta.

Pro Hanhikiven työ ydinvoimavapaan Hanhikiven alueen puolesta jatkuu! Kesä vietetään ajankohtaisia taustatöitä tehden ja rannoilla, mutta jo elokuussa (23.–24.8.) järjestetään Hanhikivessä syystapaaminen. Merkitse se jo kalenteriin. Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja aikataulusta tulee myöhemmin.

Toivotamme kaikille aurinkoista kesää!