Kaavakeskiviikko ja kunnanhallituksen kyselytunti

Ydinvoimamaakuntakaavaehdotuksen esittelytilaisuus Pyhäjoella poiki jälleen vilkasta nettikeskustelua ainakin verkko-Kalevassa ja aihe on uutisoitu myös Ylen nettisivuilla.

*****************************************

Poimintoja ja huomioita kaavaesittelystä

– Kaavoituksen ohjausryhmä päättää, millainen esitys kaavasta menee maakuntahallitukselle, -valtuustolle ja edelleen ympäristöministeriöön.

– Ohjausryhmään on  nimetty kunnista vain ydinvoimamyönteisiä edustajia.

– Alueen luontoarviosta ei vielä ole lopullista selvitystä saatavilla, vaikka ”lopullinen” kaavaehdotus on jo laadittu.

– Kaavaehdotus perustuu pääosin Fennovoiman teettämiin ja Pöyryn laatimiin selvityksiin. On päätöksentekijän  asia arvioida, ”voidaanko luonnon ja alueen menetys kestää”.

– Varautumis- ja pelastussuunnitelmia ei ole vielä tehty

Kaava-asiaan hyvin perehtyneen H. Halmeenpään useita puheenvuoroja ja kysymyksiä pyrittiin valtuuston puheenjohtajan toimesta rajoittamaan, jotta ”oikeat ihmisetkin saisivat puhua”!

Tämän valtuuston puheenjohtajan ehkä tahattoman kommentin yleisö kuitenkin koki aika loukkaavana.

*****************************************

Kunnanhallituksen kyselytunti (aikaa varattu 15 min)

Kysymykset kyselytunnille piti esittää kirjallisena 10 päivää ennen valtuuston kokousta, mutta vastaukset kysymyksiin annettiin vain suullisesti. Ohessa vastaukset, niin kuin ne saatiin kirjattua ylös.

Maankäyttöstrategian laatiminen

Peltoketo:

1.) Hankinta tehty suoraan ilman kilpailutusta. Hinta alittaa kynnysarvon ja oli kunnanhallituksen yksimielinen päätös, edullinen ja järkevä ratkaisu. Taustalla tutut tekijät Timo Jokelainen (ent. aluearkkitehti) ja Tapio Tuuttila (alkuaan pyhäjokinen)

2.) V. 2007 maankäyttöjaosto tehnyt aloitteen maapoliittisen ohjelman tekemisestä, muutettu maankäyttöstrategia-nimiseksi. Strategia kuuluu kunnanhallitukselle, ei maankäyttö- tai suunnittelujaokselle. Olisi ollut liian monimutkaista käsitellä eri kokoonpanoissa. Ja kyllä kunnanhallitus hyvin ehtii hoitaa kaikki sille kuuluvat asiat.

3.) Tulee valtuustokäsittelyyn.

4.) Ei vielä määritelty aikataulua.

Vaalirahoitusilmoitukset

Peltoketo:

– Yhteenveto ollut nähtävillä 5.1-2.5.2009

– Saa käydä kunnantalolla tutkimassa, ei saa itselle

Jatkokysymys: Miten jotkut eivät ole ilmoittaneet mitään = 0 eur.

Pahkala:

– Ei ole ollut omia kuluja, puolue on rahoittanut lehti-ilmoitukset ja kadunvarsi-ilmoitukset

Kunnan rahoitusosuus yhteistyöryhmän, vauhditusryhmän ja mahd. muiden Fennovoiman hanketta ajavien ryhmien toiminnassa

Kestilä:

– yhtään matkalaskua tai kokouspalkkiota en ole laskuttanut

Peltoketo:

– ovat kehittämiskeskuksen / seutukunnan asettamia työryhmiä, joiden rahoitus tulee aluekeskusohjelman varoista  (1/2 kunnilta 1/2 valtiolta), tilitykset löytyy, kunta ei ole rahoittanut, eikä ulkopuolinen taho

– kaikki pöytäkirjat julkisesti nähtävillä

Tilaisuuden lopuksi syyttävä sormi käännettiin Pro Hanhikivi –ryhmän suuntaan, kun valtuuston puheenjohtaja nosti esille eräänlaisen ”lahjusepäilyn”. Valtuuston puheenjohtaja syytti suoraa Pro Hanhikivi yhdistystä sanoilla: ”Haluan tuoda ilmi, että näiden vastustajien Pro Hanhikivi liikkeen lähellä oleva taho on kertonut Fennovoiman maksaneen minun autoni” !

Pro Hanhikivi yhdistyksen puheenjohtajana kysyin, nauhoitetaanko keskustelu, koska valtuuston puheenjohtajan väite lähentelee mielestämme julkista herjausta. Ja vastaavaa on tapahtunut jo aikaisemminkin.

Siihen emme saaneet vastausta.

Huom. Jos muistiinpanoissani on virheitä, pyydän mitä pikimmin läsnä olleita antamaan palautetta ja korjaamaan mahdolliset virheet.

Kommentointimahdollisuus myös Hanhikivi.netin keskustelupalstalla

*****************************************

www.hanhikivi.net sivusto on uudistunut! 

Olemme jo hankkeen alkuvaiheessa avanneet internetiin www.hanhikivi.net sivuston, joka tarjoaa linkit ajankohtaiseen ja asiantuntemukseen perustuvaan tietoon Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta. Sivuston julkaisijana ja ylläpitäjänä toimii Hanhikiven aluetta puolustava Pro Hanhikivi ry. ”Koska jouduimme itse selvittämään Fennovoiman ydinvoimalahankkeetta koskevat asiat, halusimme samalla tehdä toisille tiedon löytämisen mahdollisimman helpoksi niin, että vastaukset erilaisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyvät nopeasti”.