Jotain juttuja 1

Luonnonsuojeluliitto huolissaan:

Itämeren lohikannan tila vakava

Tiedote. Julkaistu: 19.07.2011 klo 08:06 – Suomen luonnonsuojeluliitto

http://www.epressi.com/go/4256.html

Kudulle nousevien lohien määrä on enää puolet vuoden 2009 tasosta. Riista- ja kalantutkimuslaitoksen luotausten mukaan merkittävimpään kutujokeen, Tornionjokeen, on tähän mennessä noussut noin 17 000 yli 60 senttimetrin pituista kalaa. Kaksi vuotta sitten lohia nousi 33 000 – 35 000 kappaletta.

Tilanne on jatkunut huonona jo kaksi vuotta. Nousulohien määrä on selvästi vähemmän kuin mitä tarvittaisiin vahvan poikastuotannon varmistamiseksi.

”Tilanne on otettava vakavasti. Maa- ja metsätalousministeriö on lepsunut ja eikä tarvittaviin toimiin lohen pelastamiseksi ole ryhdytty. Kansallisesti pitää tiukentaa rannikko- ja jokikalastusta, tarvittaessa täysrauhoituksella”, sanoo luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen.

”Suomen pitää vaikuttaa EU:ssa niin, että lohen kalastus saadaan kestävälle tasolle eli Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n suositusten tasolle. Tämä jo merkitsisi Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kalastuskiintiön puolittamista.”

Suomen on lisäksi aloitettava Ruotsin kanssa kahdenväliset neuvottelut Pohjanlahden kalastuksen säätelystä. Lisäksi salakalastus on saatava kuriin myös Etelä-Itämerellä.

Suomella on nyt vielä aikaa huolehtia siitä, että vuonna 2012 kaikki lohen nousun turvaamiseksi tarvittavat toimet on tehty.

Hallitus on sitoutunut toimimaan luonnonlohen suojelemiseksi ja sen elinvoimaisuuden turvaamiseksi erityisesti Tornionjoella ja Simojoella. Lisäksi hallitusohjelmassa edellytetään, että Suomi toimii EU:ssa Itämeren kalakantojen elvyttämiseksi ja kalastuskiintiöiden mitoittamiseksi siten, että ne eivät ylitä lajin suurinta kestävän saaliin määrää.

Lisätietoja:  luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, p. 0400 153 133
RKTL:n luotaustulokset: http://www.rktl.fi/tiedotteet/lohennousu_tornion_simojokeen.html

Ja ”meillä” esiintyvä:

Merikutuinen harjus sukupuuton partaalla