Infopaketti jakokunnan kokoukseen

Parhalahden osakaskunnalla on lauantaina 31.1.2015 kokous, jossa päätetään maiden (n. 157 ha)  myynnistä Fennovoimalle ja mm. vuokrasopimusten irtisanomisesta. Hoitokunta esittänee alueita myytäväksi. Jos esitys menee läpi, ranta-alueista luovutaan lopullisesti – huolimatta siitä, hakeeko tai saako Fennovoima koskaan rakentamislupaa tai toteutuuko hanke.

On tärkeää, että osakkaat tulevat paikalle kokoukseen. Jos on estynyt osallistumaan, kannattaa huolehtia, että antaa osaltaan valtakirjan sellaiselle henkilölle, joka ei halua myydä maita tässä vaiheessa ja näillä ehdoilla.

Huomioita kokousta varten

 1. Kauppakirjassa esitetyt kaupan ehdot eivät ole hyvät. Jos maat aiotaan myydä, ehdot tulee ensin neuvotella jakokunnan kaikkien osakkaiden edun mukaiseksi ja avoinna olevat, myynnin kannalta keskeiset asiat selvittää.
 2. Kaupan kohteena olevia määräaloja ei ole rajattu tarkasti, niitä ei ole merkitty maastoon eikä sopijapuolet ole tehneet kiinteistöllä katselmusta, jossa kaupan kohteen olisi todettu vastaavan tehtyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja.
  Määräalojen rajauksen tulisi selvitä yksiselitteisesti ja täsmällisesti myös kauppakirjasta, jossa tulisi lisäksi mainita, suoritetaanko määräalojen lohkominen ensisijaisesti maastoon tapahtuneen merkinnän vai karttaliitteen mukaisesti. Kauppakirjassa tulee mainita, ettei ostaja tule esittämään myyjälle vaatimuksia, jos lopullinen lohkomistoimituksessa määritelty pinta-ala poikkeaa kauppakirjassa ilmoitetusta likimääräisestä pinta-alasta.
 3. Kauppakirjaan tulee sisällyttää ehto, jonka mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kiinteistöä rakentamattomana edelleen tai määrättyä kauppahintaa korkeammasta hinnasta. Ehto ei ole sitova, ellei sitä sisällytetä kauppakirjaan. Ehdon maksimiaika on viisi vuotta.
 4. Vuokrasopimusten irtisanominen. Ehdotetulla kauppakirjalla jakokunta sitoutuu irtisanomaan määräaikaiset vuokrasopimukset, ja Fennovoima vastaamaan vuokrasopimusten ennenaikaisesta irtisanomisesta jakokunnalle aiheutuvista ”kohtuullisista korvaus- ja muista kuluista”. Selvittämättä ja sopimatta on kokonaan mm.:
  • Maksaako jakokunta vuokralaisille korvauksia vapaa-ajan rakennuksesta, irtaimistosta vai pelkästään vuokraoikeuden ennenaikaisesta päättymisestä?
  • Pitääkö mökit purkaa ja kuljettaa pois?
  • Kuka vastaa kustannuksista? Mikä on aikataulu?
 5. Avoimet kysymykset. Hoitokunnan 10.12.2014 järjestämässä infotilaisuudessa piti käsitellä avoinna olevia kysymyksiä. Tilaisuudessa jäi kuitenkin kokonaan käsittelemättä edellämainitut sekä mm. se, miten myyntitulo kauppaan päädyttäessä jaettaisiin – tai jaettaisiinko sitä. Tämänkaltaisten kysymysten tulee olla selvillä ennen kaupasta päättämistä.

Pakkolunastuspäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja esitetty toimeenpanokieltoa oikeuskäsittelyn ajaksi. Hoitokunnalle on esitetty vaatimus neuvottelujen jatkamisesta ja uudesta infotilaisuudesta jo joulukuussa. Myös Fennovoimalle on lähetetty neuvotteluesitys.

Neuvotella voi ja kannattaa niin kauan kuin sopimusta ei ole tehty.

Lisää aiheesta Pyhäjoen Kuulumisissa 24.1. julkaistussa ilmoituksessamme, jonka pääset lukemaan tästä linkistä.