Fennovoiman YVA- ja PAP

Periaatepäätös (PAP)

Valiokuntakuulemiset eduskunnassa

Periaatepäätöslausunnot työ- ja elinkeinoministeriölle

Ydinvoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely)

Palautteet YVA-selostuksesta

Fennovoiman YVA-selostuksen luonnos

Fennovoiman YVA-ohjelman luonnos

Muuta aiheeseen liittyvää

Merituulipuisto