Fennovoiman YVA ja PAP uusiksi

Fennovoiman ydinvoimahanke on jälleen siinä määrin myllerryksessä ja uusien suunnitelmien edessä, että yhtiön julkaisemien tietojen pohjalta Pro Hanhikivi toteaa periaatepäätösharkinnan uudelleen käynnistämisen erittäin todennäköiseksi. Periaatepäätöskäsittely (PAP) tulisi käynnistää koska yhtiön taloudellinen ja tekninen perusta on ratkaisevasti muuttunut ja yhtiö aikoo vakavasti harkita muita reaktorivaihtoehtoja, kuin se on periaatepäätöksen pohjaksi tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) ja periaatepäätöshakemuksessa on esittänyt. Samoin kaikki YVA:n ja periaatepäätöshakemuksen pohjalta annetut viranomaislausunnot tulisi pyytää ja julkinen kuuleminen käynnistää uudelleen sen jälkeen kun hankkeen muutoksia vastaava uusi YVA on laadittu. Fennovoima Oy:n muuttunut tilanne ja uudet suunnitelmat vaikuttavat myös keväällä 2012 työ- ja elinkeinoministeriölle jätettyyn yhtiöltä puuttuvien maiden ja vesialueiden pakkolunastushakemukseen.