Fennovoiman pakkolunastusluvalle ei edellytyksiä

Tiedote 11.12.2014, julkaisuvapaa heti

Pro Hanhikivi pitää valtioneuvoston tänään tekemää päätöstä antaa Fennovoimalle lupa pakkolunastuksiin hyvin kyseenalaisena. Lunastuslupa annetaan tilanteessa, jossa yhtiö ei kykene esittämään lunastuslain vaatimaa luotettavaa selvitystä hankkeen toteutumisedellytyksistä. Lisäksi yhtiö on saanut vasta ehdollisen periaatepäätöksen, ja neuvottelut maa- ja vesialueista ovat osapuolten välillä kesken.

Pakkolunastukset myös osoittavat, etteivät Fennovoiman puheet ole linjassa tekojen kanssa.
– Yksityisten ihmisten ja Parhalahden jakokunnan noin 250 osakkaan omistamiin alueisiin kohdistuvat pakkolunastukset ovat osoitus yhtiön häikäilemättömästä toimintatavasta, eikä suinkaan pyrkimyksestä hyvään naapuruuteen, jota se on Pyhäjoella tavoitteenaan mainostanut, toteaa Pro Hanhikivi ry:n puheenjohtaja ja jakokunnan osakas Helena Maijala.
– Esimerkiksi jakokunta teki keväällä 2009 enemmistöpäätöksen, ettei se ryhdy yhteistyöhön Fennovoiman kanssa. Yhtiö on kuitenkin härskisti ilmoittanut jo vuonna 2009 periaatepäätöshakemuksessaan, että sillä on hallinnassaan hankkeen toteuttamisen edellyttämä maa-alue. Sen mukaan on eduskuntakin tehnyt periaatepäätökset, taustoittaa Maijala.

Pro Hanhikivi myös huomauttaa, että Fennovoiman tai Rosatomin palkkaamia venäläisiä tutkijoita on jo menneen kesän ja syksyn aikana lupia kyselemättä saapastellut yksityisillä mailla merkitsemässä rantakallioita jopa ihmisten mökkipihoilla.
– On selvää että yhtiön ja paikallisten maanomistajien ja mökkiläisten välinen luottamuspula on syvä, Maijala toteaa.

Pro Hanhikivi ihmettelee valtioneuvostossa pakkolunastuslupaa puoltaneiden kevyttä suhtautumista tilanteeseen, jossa lunastajapuolella merkittävässä roolissa on Venäjän valtionhallinnon alaisuudessa toimiva ydinenergia- ja ydinaseyhtiö Rosatom.
– Lunastusluvan myötä Rosatom, Fennovoiman suurimpana yksittäisenä osakkaana, hankkeen pääasiallisena rahoittajana sekä laitos- ja polttoainetoimittajana, saa peruuttamattoman oikeuden ja tukevan jalansijan suomalaiseen maaperään.

Lisätiedot:
Helena Maijala, pj.
Pro Hanhikivi ry
p. 040 1741 212