Asioiden kulku 2015

Listaa hankkeen kulusta täydennetään.

3.1.2015
Kaleva uutisoi Fennovoiman aikomuksesta luovuttaa Hanhikiven alue Rosatomin haltuun 1. heinäkuuta 2015.

12.1.2015
Pro Hanhikivi lähettää TEM:lle kirjallisen kyselyn Fennovoiman aikeista Hanhikiven alueen luovutuksen suhteen.

15.1.2015
Palaute maisematyölupaan.

18.1.2015
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtioneuvoston 11.12.2014 tekemästä pakkolunastuspäätöksestä.

20.1.2015
Maisematyölupa myönnetty.

26.1.2015
TEM:n Jorma Aurela vastaa 12.1. lähetettyyn kyselyyn, että Hanhikiven alueen aitaamisasia ei kuulu TEM:lle.

31.1.2015
Parhalahden osakaskunnan kokous, jossa päätetään myydä yhteiset maa- ja vesialueet Fennovoimalle.

9.2.2015
EU päättää Pro Hanhikiven jättämän vetoomuksen.

18.2.2015
Pyhäjoen kunnanvaltuusto päättää, että kunta sijoittaa 1,54 milj. euroa (1 MW osuus) Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen, liittymällä Fennovoiman osakkaaksi ja rahoittajaksi perustettavan Hanhikiven Sähkömyyntiyhtiön kautta.

19.2.2015
Uusikaarlepyy irtautuu Fennovoimasta (6MW)

20.2.2015
Maisematyölupahakemus, koko Hankikiven alueen hakkuut, nähtävillä 20.2.–6.3.15.

6.3.2015
Todetaan, että hakkuut Hanhikivellä ovat käynnissä. Muistutus maisematyöluvista ympäristöviranomaisille.

9.3.2015
Fennovoima aloittaa luvattomat hakkuut Hanhikiven niemellä. Luvattomista hakkuista maisematyölupahakemusten mukaisilla EN-1 ja EN-2 alueilla ilmoitetaan ympäristötarkastajalle, rakennustarkastajalle ja ELY-keskukseen ja niistä tehdään tutkintapyyntö Raahen poliisille.

18.3.2015
Maisematyölupapäätökset annetaan.

23.3.2015
Tutkintapyyntö poliisille Fennovoima Oy:n teettämistä tienrakennustöistä maisematyölupahakemuksen mukaisilla EN-1 ja EN-2 alueilla.

23.3.15 (?)
Stora Enso ilmoittaa Pro Hanhikivi ry:lle, ettei se aloita hakkuutöitä ennen kuin maisematyölupa on lainvoimainen.

25.3.2015
Hanhikiven alueen juridinen haltuunotto määrätään lunastuskokouksessa.

1.4.2015
Pro Hanhikivi jättää oikaisuvaatimuksen maisematyölupapäätöksistä.

2.4.2015
Ville Niinistö vierailee Hanhikivessä.

15.4.2015
Stora Enso ilmoittaa vetäytyvänsä Hanhikiven alueen hakkuusopimuksesta. Fennovoima ilmoittaa, että L&T Biowatti Oy jatkaa hakkuita. Hakkuut alkavat välittömästi.

17.4.2015
Pyhäjoen kunnan päätös oikaisuvaatimuksiin nopeutetulla aikataululla (hylätty).

20.4.2015
Raahen kaupunki päätös oikaisuvaatimuksiin (hylätty).

9.5.2015
Kärnkraftfritt Bottenvik -tapaaminen Umeåssa. Pro Hanhikivi osallistuu etäyhteyden kautta.

21.5.2015 (?)
Aktivistiryhmä Hyökyaalto rantautuu Hanhikivelle.

25.5.2015
Pro Hanhikivi lähettää KHO:lle (lunastuslupavalitukseen) lisätietoa koskien ennakkohaltuunoton keskeyttämistä ja lunastustoimituksen aloitusta.

26.5.2015
Pro Hanhikivi antaa lisätietoja poliisin tutkintapyyntöön.

28.5.2015
Pro Hanhikivi jättää valituksen maisematyöluvista Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

29.5.2015
Fennovoima hakee ympäristölupaa maanläjitykselle työpaikka-alueen asemakaavan ulkopuolelle.

31.5.2015
Määräaika, johon mennessä Hanhikiven mökkiläisten on tyhjennettävä mökit.

24.6.2015
Fortum ilmoittaa, että ei ole mukana Fennovoimassa, ellei saa vesikauppoja. Arvopaperi uutisoi Fortumin Venäjän-neuvottelujen jatkuvan ja Fennovoiman olevan pattitilanteessa.
HS.fi uutisoi Fennovoiman ydinvoimahankkeen olevan vaakalaudalla – Fortum ei ole vielä valmis osallistumaan ja Talouselämä uutisoi kellon tikittävän Fennovoimalle – Fortumilla ei vieläkään sopimusta Venäjän vesivoimasta.

25.6.2015
Kauppalehti uutisoi Fennovoiman kaatumisen olevan lähellä ja Fennovoiman olevan Fortumille yhdentekevä.

30.6.2015
Fennovoiman jättää rakentamislupahakemuksen noin tunti ennen määräajan päättymistä. Fortum ei ole mukana, sen sijaan Fennovoima on hankkinut uudeksi osakkaaksi kroatialaisen Migrid Solarna Energijan 8,89 % osuudella.

9.7.2015
Pro Hanhikivi lähettää vetoomuksen, avoimen kirjeen, elinkeinoministeri Olli Rehnille töiden pysäyttämiseksi Hanhikiven niemellä.

10.7.2015
Fennovoima Oy:lle myönnetty kaksi vesitalouslupaa

12.7.2015
Pro Hanhikivi hakee Vaasan hallinto-oikeudelta vesilupien täytäntöönpanokieltoa, lähettää korkeimmalle hallinto-oikeudelle lisätietoa pakkolunastusluvasta jätettyyn valitukseen, pyytää Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vesilupien nähtävilläoloajan siirtämistä.

13.7.2015
Oikeuskanslerin virastolle jätetään kantelu (kansanedustaja Hanna Halmeenpää ja Pro Hanhikivi yhdessä) TEM:n ministerin ja AVI:n toiminnasta.

16.7.2015
Elinkeinoministeri Olli Rehn ilmoittaa, ettei Fennovoiman uusi kroatialainen osakas täytä kotimaisuusehtoa. Samalla Fennovoimalle annetaan jälleen lisäaikaa täydentää kotimaista omistusta, Fortumin mukaantuloa odotellaan ainakin 6.8. saakka, jolloin asia on valtioneuvoston käsittelyssä.

23.7.2015
Oikeuskanslerinvirasto hylkää Pro Hanhikiven tekemän kantelun. Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen päättää, ettei vaatimus Fennovoiman kotimaisesta omistuksesta ole itsenäinen laissa säädetty edellytys rakennusluvan myöntämiselle. Tämän vuoksi Fennovoima voi täydentää lupahakemustaan päätöksentekoon asti.

24.7.2015
Elinkeinominisetri Olli Rehn matkustaa Venäjälle neuvottelemaan.

5.8.2015
Pääministeri Juha Sipilä ilmoittaa, että Fennovoiman ”kotimaisuusehto” täytyy ja rakentamislupahakemus otetaan käsittelyyn. Tämä on mahdollista, koska Fortum ja SRV lähtevät osakkaiksi ja Outokumpu lisää osuuttaan Fennovoimassa.

27.8.2015
Hanhikiven alueen portit suljetaan ja kulku Hanhikivelle estetään.

8.9.2015
Säteilyturvakeskus aloittaa Fennovoiman turvallisuusarvioinnin.

17.9.2015
Iltalehti uutisoi tapahtumista Fennovoima-päätöksen taustalla: ”Putinin panttivanki, Fennovoimassa kyti Suomen ja Venäjän ulkopoliittinen kriisi”

14.10.2015
LongPlay julkaisee laajan artikkelin ”Fennomania”, jossa selvitellään Fennovoiman hankkeen taustoja.

16.10.2015
Pro Hanhikiven jäsenkokoontuminen.

21.10.2015
Pääministeri Juha Sipilä vastaa eduskunnan puhemiehelle jätettyyn kirjalliseen kysymykseen koskien valtionyhtiö Fortumin ja Outokummun omistajaohjausta Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyen.

3.12.2015
Fennovoiman ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset tulevat nähtäville 3.2.2016 saakka.

8.12.2015
Poliisi ilmoittaa, että tienrakennuksesta 18.3.–21.3.2015 tehty tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan ja tutkinta on päätetty.

10.12.2015
Hallinto-oikeus hylkää Pyhäjoen kunnanvaltuuston 7.5.2014 PAP-lausunnosta tehdyn kunnallisvalituksen.

17.12.2015
EU-vetoomusvaliokunta ilmoittaa, että Pro Hanhikiven jättämän vetoomuksen nro 2240/2014 käsittely on päättynyt.

23.12.2015
Vaasan hallinto-oikeus antaa päätöksen Pohjois-Suomen AVI:n myöntämästä vesitalousluvasta 54/2015/2 (jäähdytysveden otto ja purkurakenteet sekä meriväylä) sekä 56/2015/2 (ruoppausmaiden läjitys) jätettyihin valituksiin. Valituksia ei tutkita.

28.12.2015
Pro Hanhikivi täyttää 8 vuotta.

Listaa hankkeen kulusta täydennetään.