Edessä vaikea valinta

(Teksti julkaistu osittain Pyhäjoen Kuulumisissa 13.10.)

Neljä vuotta sitten oltiin tilanteessa, että todettiin tarve nostaa ääni kuuluviin. Oli selvää, mitä on tulossa, kun lähdettiin kuntavaaleihin. Halusimme saada äänestäjät näkemään, mitä kaikkea on ydinvoimahankkeen mainoslauseiden, propagandan ja mediapelin takana. Kun valtuustokausi on nyt loppusuoralla, ja työ kunnallispolitiikassa jäämässä toistaiseksi taakse, on kovin moni ilmaissut huolensa ja kysellyt: ketä voi nyt äänestää?

Paras vastaus vissiin on, että ”ketä vaan”. Äänestitpä oikeastaan ketä tahansa, äänesi menee lopulta myös sellaisen ehdokkaan hyväksi, joka ajattelee asioista eri tavalla, kuin sinä. Mutta ainoastaan äänestämällä voit edes yrittää vaikuttaa siihen, että päätöksiä tekemässä olisi sellainen henkilö, joka pitää sinulle tärkeitä asioita esillä.

Suoria merkittäviä päätöksiä ydinvoima-asiaan liittyen ei seuraavan valtuustokauden aikana ole näköpiirissä, ehkä ei enää koskaan. Välillisesti kaikki kuitenkin liittyy ydinvoimahankkeeseen, myös ne kunnan muut asiat, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, koulut ja kaavoitus. Ehkä ehdokasvalintaa pitää pohtia siitä lähtökohdasta, että kenellä olisi oikea näkemys kunnan tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Varsinkin siinä tilanteessa, kun ydinvoimahanke viivästyy viivästymistään ja lopulta kaatuu.

Ehdokkaat puolueiden listoilla, sitoutumattomat ja muut

Pyhäjoen keskusta on varsin yksimielisenä ajanut Fennovoiman etua, vaikka valtakunnallisesti puolueen sisällä käydään vääntöä energia-asioista, myös ydinvoiman roolista. Toiveita muutoksesta kuitenkin luo puolueen uuden puheenjohtajan näkemykset uusiutuvan ja hajautetun energian tuotannosta ja mahdollisuuksista. Jospa nämä ajatukset saisivat jalansijaa myös Pyhäjoella.

Vasemmistossa mielipiteet ovat jakautuneet. Istuvat valtuutetut ovat yllättäen poikenneet ydinvoimakysymyksissä puolueen päälinjasta täysin ja kannattaneet ydinvoimaa. Listalla on kuitenkin uusia ehdokkaita, joilla saattaa olla eri näkemykset asioista.

Kokoomus lienee puolueista ainoa, jolla on valtakunnallisesti ja paikallisesti lähes yksimielisen vahva usko ydinvoimaan, siis myös Pyhäjoella. Mutta voisi kai olla toisinkin. Kokoomuksen valtuutetun näkemykset kunnan muista asioista, kuten Pyhäjoen messuilla saimme kuulla, kuitenkin poikkeavat täysin puolueen virallisesta linjasta.

Perussuomalaisista ei ole kokemusta Pyhäjoella. Valtakunnallisesti puolueessa kannat ydinvoimasta jakautuvat melko vahvasti.

Oman valitsijayhdistyksen edustajan Jaakko Jukkolan ajatukset ja pitkän kuntavaikuttajan työn varmaan kaikki äänestysikäiset jo tietävätkin.

Vetoomus kuntavaaleissa äänestämisen puolesta

Pro Hanhikivi -yhdistys toivoo, että jokainen äänestäjä löytää ehdolle asettuneista 40 ehdokkaasta sen oman ehdokkaansa ja käy äänestämässä. Tämä ajatus mielessä yhdistys lähetti ”vaalikyselyn” kaikille ehdokkaille, joiden yhteystiedot löytyivät. Kysymykset ja niihin saadut vastaukset julkaistaan Pro Hanhikiven internet-sivustolla osoitteessa www.prohanhikivi.net sekä Kuulumisissa niiltä osin, kun vastauksia on lehden painoon mennessä saatu.

Ydinvoimasta ei kunnassa enää päätetä, älkää siis pelätkö äänestää, mutta välillisesti se vaikuttaa vielä kaikkeen päätöksentekoon, eikä kunnan tulevaisuus todellakaan ole helppo. Äänestäkää parasta ehdokasta, puolueesta riippumatta, ja vaikuttakaa kunnan päätöksiin.

Vaikuttamiseen on toki muitakin keinoja. Pro Hanhikivi keskittyy nyt niihin.

Helena Maijala, valtuutettu vielä vähän aikaa