Avoin kirje/vetoomus kunnanhallitukselle

Pyhäjoen kunnanhallitus ei ottanut ao. kirjettä (avoin kirje/vetoomus) huomioon kokouksessaan maanantaina. Kirje oli poistettu kokouspapereista. Kunnanhallituksen päätös, josta saimme lukea Raahen Seudusta heti maanantaina (netissä jo klo 19.19!) on hämmentävä. Miten kunta voi toimia näin ja painostaa ihmisiä tällä tavalla. Onko tämä kunnan tehtävä? Eihän kunta tässä mitään voita, häviää vain, kun ”ahneuksissaan” pilaa elämän ihmisiltä, niiltä alkuperäisiltä asukkailta, jotka ovat paikan kodikseen valinneet aivan muista syistä kuin mihin nyt yritetään Pyhäjokea väen väkisin viedä. Mitä ihme avaisi silmät?
********************************

Hyvät Pyhäjoen kunnanhallituksen jäsenet.

Teillä on maanantaina (2.3) jopa lehtitietojen mukaan päätettävänä esitys, joka koskee Fennovoiman tarjousta Parhalahden osakaskunnalle.

Kunnan ja kunnanhallituksen tehtävä ei voi eikä saa olla yksityisten ihmisten tai yhteisöjen painostaminen. Kunnan virkamiesten ja viranomaisten tulisi olla puolueettomia ja tasapuolisia, eikä pyrkiä ajamaan yksityisen yrityksen tässä tapauksessa Fennovoiman etua, varsinkaan kuntalaisia vastaan. On moraalitonta vaatia Parhalahden osakaskuntaa myymään tai vuokraamaan maa- ja vesialueita Fennovoimalle.

Olen ymmärtänyt, että osa teistä on myönteisiä ajatukselle, että ydinvoimala Hanhikiveen voitaisiin rakentaa, mutta on kuitenkin huomioitava, että asiassa on vielä varsin paljon epävarmuustekijöitä.

Ensin kuitenkin on huomioitava kuntalaisten tahto ja sitä ei ole vielä missään vaiheessa kysytty!

Toiseksi on syytä kunnioittaa paikallisten asukkaiden eli parhalahtisten tahtoa säilyttää ja pelastaa edes osa Hanhikiven alueista kyläläisten käyttöön. Ei ole missään tapauksessa kuntalaisten ja parhalahtisten edun mukaista, että Fennovoimalle annetaan täysi määräysvalta alueella, jota he aikovat pitää hallinnassaan tulipa ydinvoimalalupa tai ei.
Fennovoiman tavoitteet voi hyvällä syyllä kyseenalaistaa, koska heidän selkeä suunnitelma näyttää olevan hallinnoida ja hyödyntää kaikkia hankkimiaan alueita, vaikka alkuperäinen hake ei toteudu. Esimerkkinä tästä on Kristiinankaupunki, joka on jo kesällä pudotettu pois vaihtoehdoista, mutta hankittuja maa-alueita ei ole vieläkään luovutettu takaisin.

Kolmanneksi. Mikäli olette yhtään seuranneet hankkeen eri vaiheita (YVA, PAP-hakemus ja kaavoitus), olette varmasti huomanneet, että Pyhäjoen Hanhikivi on Fennovoiman tällä hetkellä kolmesta vaihtoehtoisesta paikasta kaikkein huonoin ja epätodennäköisin paikka ydinvoimalalle. Ja ylipäätään Fennovoiman hanke näyttää jäävän kahden muun hakijan rinnalla auttamattomasti jälkeen, koska Fortumilla ja TVO:lla on olemassa valmis konsepti alueineen ja loppusijoitussuunnitelmineen. Fennovoimalta puuttuu vielä paljon, eikä esim. loppusijoitussuunnitelma ole mikään pieni asia, vaikka niinkin annetaan ymmärtää.

Valitettavan oikeaan ovat osuneet jo nyt monet ikävät ennusteet koskien Fennovoiman hanketta.
Fennovoiman suunnitelma on kuitenkin toiminut. Suopean maaperän tunnustelu ja halukkaiden kumppaneiden etsiskely on tuottanut tulosta ja monet ovat hullaantuneet houkutusten edessä. Rahanahneus on sokaissut monet, mutta on nähtävä pidemmälle tai katsottava tarkemmin. Pitää ajatella kriittisesti joka ikistä ”houkuttelevaa tarjousta”.
Eikä meidän pidä sallia sitä, että Pyhäjoesta tai Simosta ollaan kunnan virkamiesten voimakkaalla tuella paikallisia asukkaita kuulematta tekemässä uraanivoiman ja käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikkaa – uraanienergia- ja uraanijätereservaattia, eikä pelkästään ”kotimaista energiatarvetta varten”,  vaan laajemman alueen (EU:n?) tarpeisiin!

Toivon mukaan olette tutustuneet muiden viranomaisten (mm. Ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Kainuun TE-keskuksen kalatalousyksikön, Museoviraston) ja Pro Hanhiki ry:n YVA-lausuntoihin, joiden perusteella teidän on pakko jo käsittää, että hankkeen edistäminen Pyhäjoella on ajan ja energian ja varsinkin rahan (se kun tuntuu olevan usein kaikkein määräävin asia) suoranaista haaskausta, puhumattakaan siitä, millaisia kärsimyksiä tämä ihmisille koko ajan aiheuttaa.

Ellette ole lukeneet lausuntoja tehkää se viimeistään nyt (löytyvät kaikki TEM:n sivuilta), ennen kuin teette enää ainuttakaan myönteistä päätöstä Fennovoiman hyväksi.

Parhalahdella 1.3.2009
Helena Maijala