Currently browsing tag

YVA

YVAn mielettömyyttä

Mielipidekirjoitus Kalevassa 5.12.2008 kertoo karusti miten suuret yhtiöt jyräävät ihmisiä joka puolella. PVO:n Iijoen YVA-prosessi kuulostaa ihan yhtä vakuuttavalta, kuin Fennovoiman prosessi Pyhäjoella. Koko YVA tuntuu olevan ”lain vaatima” selvitys, jota yhtiö (joka sen on ostanut) pystyy hyödyntämään erinomaisesti markkinoinnissa ja asiansa lobbaamisessa. Selvitykset on tehty monilta osin pintapuolisesti ja kaikki, mikä …

Museovirasto esittää täydennyksiä Fennovoiman YVA-ohjelmaan

Museovirasto esittää useita täydennyksiä Fennovoiman ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Museovirasto muun muassa toteaa, että hankkeen seurantaryhmiin on otettava mukaan kulttuuriympäristön asiantuntijoita. Nyt ryhmissä ei ole edustajia Museovirastosta eikä maakuntamuseoista.Viraston mukaan voimalarakentamisen perusselvityksiin on liitettävä myös muinaisjäännösten inventointi. Vesialueelle rakennettaessa on lisäksi arvioitava hankkeen vaikutukset vedenalaisiin muinaisjäännöksiin.Lähde: Yle Oulu Radio

YVA-ohjelmaan arviolta 200 lausuntoa

  Olemme nyt saaneet arviolta lähes 200 lausuntoa ja mielipidettä Fennovoiman YVA-ohjelmasta. … Pikaisen tutustumisen jälkeen voin sanoa, että lausunnot ja mielipiteet ovat mielenkiintoisia. Osa on esitelty tiedotusvälineissä ja kaikki tulevat ennen pitkää nettisivuillemme www.tem.fi , kuten myös muu YVAan littyvä materiaali. Myös toimijan (=Fennovoima Oy) kanssa on sovittu toimintatapa, …

YVA-lausunnot

Lausunnot eli huomautukset, mielipiteet, ehdotukset ja kommentit Fennovoiman YVA:sta jätettävä 7.4.2008 mennessä osoitteella: Työ-ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostilla os: kuuleminen@tem.fiAnnetussa lausunnossa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 7131/815/2008Lausuntoja pyynnöstä antaneet mm:Pyhäjoen kalastajainseuran lausuntoPyhäjoen kunnan laustuntoMerijärven kunnan lausuntoKaikki lausunnot ovat luettaviss a TEM:n sivuilta otsikon Muut lausunnot ja mielipiteet alta.

Pöyryn vastaus asukaskyselyyn … sen voi vielä tilata !!

Hei, Kiitos yhteydenotosta. Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on parhaillaan käynnissä ja asukaskysely on osa YVAan sisältyvää sosiaalisten vaikutusten arviointia. Asukaskyselyn tarkoituksena on mm. saada tietoa asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen ja selvittää asukkaiden mielipiteitä hankkeen vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä sekä hankkeen tiedotuksen riittävyydestä. On tarkoitus, että kyselyn saaja vastaa siihen oman …

Asukaskyselyt tulleet

Alkuperäinen tieto oli väärä! Asukaskyselyä ei ole tullut kaikille edes 5 km:n aluella asuville. Otanta on ilmeisesti siten aika suppea.  Pyynnöistä huolimatta emme ole saaneet lisätietoja tai uusia lomakkeita Pöyryltä. Yva-ohjelmaan annettavassa palautteessa voi myös arvioida asukaskyselyn merkitystä ja tarvittaessa kommentoida. Liitteessä (tiedoksi) asukaskyselyn sisältö. Arvointiohjelmasta annettava palaute 7.4.08 mennessä …