Currently browsing tag

YVA

Oikeuskanslerilta ratkaisu

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi perjantaina 24.10. ratkaisunsa Pro Hanhikiven 12.3.2014 tekemään kanteluun, koskien Fennovoiman periaatepäätöskäsittelyn lainmukaisuutta. Lyhyesti tiivistettynä oikeuskanslerin näkemykset kantelussa esitettyyn olivat: Fennovoimalle vuonna 2010 annetun periaatepäätöksen täydentäminen on hyväksyttyä, koska ydinenergialaissa ei ole sitä kieltäviäkään säännöksiä ja kun täydennysprosessi tehdään omana itsenäisenä kokonaisuutena, kaikkine ydinenergialaissa säädettyine vaiheineen. Periaatepäätökseen …

Muista jättää Fennovoima-palautteet TEM:lle

Fennovoiman hankkeesta on lähiaikoina mahdollista ja erittäin tärkeää antaa kaksi palautetta työ- ja elinkeinoministeriölle: ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja periaatepäätöshakemuksesta. Lisäksi ministeriö järjestää Pyhäjoen monitoimitalolla to 24.4. ydinenergialain mukaisen avoimen kuulemistilaisuuden, johon toivomme mahdollisimman monen osallistuvan. PAP-mielipiteiden jättäminen Lausunnot ja mielipiteet jätetään kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 16.5.2014: • sähköpostitse: kuuleminen@tem.fi • …

Sopimuksia ja siirtymisiä

Fennovoima tiedotti aiemmin tänään allekirjoittaneensa Rosatomin kanssa laitostoimitussopimuksen. Tämä päivänmäärä oli julkaistu sopimuksen allekirjoituspäiväksi jo aiemmin syksyllä, samoin kun tavoite saada osakkaiden lopullinen sitoumus investointiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Mitä tänään siis on sovittu? Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ottavaisen mukaan (YLE Uutiset 21.12.) Fennovoima ja Rosatom ovat tehneet sopimuksen keskeisistä projektiin …

Yhdistys keskusteluissa saksalaisten kanssa ja sähkölinjojen YVAt alkaa

Sähkölinjojen YVAt alkavat. Yle uutisoi, että ”Fennovoiman Fennovoima 1 -ydinvoimalan selvitykset tehdään kahdella vaihtoehtoisella rakennuspaikalla, jotka ovat Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaalla ja Simo Lapissa.” Fingridin tiedotteessa:  ”Fennovoima Oy:n Fennovoima 1 -ydinvoimalaan liittyvien 400 kilovoltin voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointi tehdään vain valitulle laitospaikalle.” HS kirjoittaa: ”Työssä tarkastellaan aluksi voimajohtoreittejä Olkiluodosta Raumalle ja siitä eteenpäin …

YVA-palaute

Pro Hanhikivi antoi tänään palautteen Fennovoiman YVAsta Työ- ja elinkeinoministeriölle. TEM:n sivuilla on jo luettavissa useita virallisia lausuntoja, joiden mukaan Hanhikvi ei ole soveltuva paikka, tai on vaihtoehdoista huonoin Fennovoiman hankkeelle. Toisin kuin Pyhäjoen kunnan lausunto, jonka mukaan Fennovoiman laitos on sopiva ja erittäin tervetullut Pyhäjoelle. Lausunnon olivat kirjoittaneet/allekirjoittaneet Peltoketo …

Tärkeää!!! YVA-mielipiteet

YVA mielipiteet saa jättää sähköpostilla, toisin kuin yleis- ja asemakaavapalautteet. Mielipiteiden esittäminen Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon tai ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen (kuuleminen@tem.fi) viimeistään 22.12.2008. Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon 7131/815/2008 sekä esittämään henkilön tai yhteisön nimi ja kotipaikkatiedot. …

Ympäristökeskus antoi lausunnon YVA:sta

Poimintoja lausunnon yhteenvedosta lähde: www.ymparisto.fi Ympäristökeskus pitää Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen vaikutusarviointia riittämättömänä. Ympäristökeskus pitää arviointiselostusta laajuudestaan, havainnollisuudestaan ja monialaisuudestaan huolimatta puutteellisena. Nämä puutteet kohdistuvat arvioinnin kannalta osin myös keskeisiin vaikutuksiin. Vesistövaikutusten arvioinnissa perustietoa on esitetty niukasti. … Hanhikiven alueen huomattava arvo maankohoamisrannikon luonnon ja sen kehityssarjojen kokonaisuutena on jätetty liki tyystin …