Currently browsing tag

Raahen kaupunki

Hanhikiven maisematyöluvista valitus hallinto-oikeuteen

Tiedote 28.5.2015, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi ry on jättänyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen Fennovoima Oy:lle myönnetyistä maisematyöluvista, jotka mahdollistivat liki 100 hehtaarin avohakkuut jo ennen lupien lainvoimaiseksi tuloa. Yhdistys katsoo, ettei päätösten mukaisia maisemaa merkittävästi muokkaavia toimenpidelupia olisi tullut myöntää ennen kuin Fennovoima täyttää sille periaatepäätöksessä asetetut, rakentamisluvan hakemiseen mennessä täytettävät …

Hanhikiven ydinvoimaosayleis- ja asemakaavoista valitus hallinto-oikeudelle

Pro Hanhikivi ry on jättänyt hallinto-oikeudelle valitukset Pyhäjoen kunnanvaltuuston ja Raahen kaupunginvaltuuston päätöksistä hyväksyä Hanhikiven ydinvoimaosayleis- ja asemakaavat. Yhdistyksen mukaan Hanhikiven valituksenalaiset kaavat ja niistä tehdyt päätökset tulee kumota. Valitukset on allekirjoittanut Pro Hanhikiven lisäksi Raahen seudun luonnonystävät ry sekä joukko alueen maanomistajia. Kaavavalitusten perustelut ovat johdonmukaisesti pääasiassa samoja, joihin …

Fennovoiman tutkittava laitospaikkakunnan soveltuvuus ydinjätteen loppusijoitukseen

Näin kirjoittaa sanomalehti Kaleva netissä tänään. Miksihän tämä asia ei ole ajankohtaista Pyhäjoella tai Raahessa? Raahen kaupunginhallitus kuitenkin vastasi viipymättä kyselyymme. Raahen KH:n vastaus 27.5.: Päätösesitys 25.5.10 (kaupunginjohtaja Karjalainen): Kaupunginhallitus merkitsee Pro Hanhikivi ry:n lausuntopyynnön tiedoksi katsoo, ettei lausuntopyyntö aiheuta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Pyhäjoen kunnassa asiaa väistellään. …