Currently browsing tag

Pyhäjoen kunta

Pyhäjoen kunta /keskusvaalilautakunta on julkaissut virheellistä tietoa vaalirahoituksesta

Keskusvaalilautakunta on virheellisesti ilmoittanut Pro Hanhikivi ryhmän valtuutettujen ja varavaltuutettujen saamaksi henkilökohtaiseksi tueksi koko tukityhmän saaman tuen!   Ilmoituksemme mukaan tukiryhmän saama tuki on yhteensä 1340 euroa. Ilmoituksemme mukaan ehdokkaan saama tuki tukiryhmältä on 83,47 euroa (sis. lehti-ilmoitukset ja vaalitilaisuudet) + mahdollinen henkilökohtainen tuki muualta. Keskusvaalilautakunta on kirjannut Pro Hanhikivi –ryhmän vaalirahoitusilmoitukset …

Rakennusjärjestys

Pro Hanhikivi antoi palautteen kuntien yhteiseen rakennusjäjestykseen. Osayleiskaavaan ja asemakaavan luonnoksen palaute annettava 15.12.2008 mennessä. Fennovoiman YVA palaute annettava 22.12.2008 mennessä. Maakuntakaavan valmisteluvaiheen palaute 01/09

Pyhäjoen kunnan teknisen osaston resurssit

Millaiset ovat Pyhäjoen kunnan teknisen osaston resurssit hoitaa sille määriteltyjä tehtäviä? Työllistääkö ydinvoimalahanke jo nyt liikaa olemassa olevaa henkilöstöä? Ainakin seuraavat ydinvoimalahankkeeseen liittyvät tehtävät/toimet on määrätty tai määritelty teknisen johtajan tehtäväksi (löytyy kunnanhallituksen pöytäkirjoista): Pyhäjoen kunnan edustajana YVA seurantaryhmässä jäsenenä Fennovoima Oy:n tekemän ydinvoimalan osayleiskaavan ja asemakaavan kaavoitusaloite, valmistelijana Rakennuskiellon …

Sitoutumattomat yhteislistalla kunnallisvaaleihin Pyhäjoella

Tänään on toimitettu Pyhäjoen keskusvaalilautakunnalle valitsijamiesyhdistysten yhteislista Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi Listalla on 16 sitoutumatonta kunnallisvaaliehdokasta, jotka ovat yhtä mieltä siitä, ettei ydinvoimala sovi PyhäjoelleListalla on myös henkilöitä, jotka eivät kuulu Pro Hanhikivi yhdistykseen. Se osoittaa, että kyseessä on isompi asia, kuin yhden yhdistyksen tavoite. Ehdokkaina on ihmisiä eri lähtökohdista, eri …

Kunnallisvalitus hallinto-oikeudessa

Pyhäjoen valtuusto on antanut 5.5.2008 lausunnon Pro Hanhikivi ry:n tekemään kunnallisvalitukseen ja samassa yhteydessä Fennovoima Oy on Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:n välityksellä jättänyt 24.4.2008 oman selityksen ja Pro Hanhikivi ry:een kohdistetut vaatimukset Oulun hallinto-oikeudelle.

Kunnallisvalitus Pyhäjoen kunnanvaltuuston ydinvoimapäätöksistä

Pro Hanhikivi ry. teki 11.3.2008 Oulun hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen kahdesta Pyhäjon kunnanvaltuuston päätöksestä, jotka koskivat ydinvoimalahankkeen valmistelua. Muutosta haettiin seuraaviin kunnanvaltuuston päätöksiin: 6.2. § 3:Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksestaPäätöksestä valitettiin kokonaisuudessaan ja vaadittiin asian käsittelyn keskeyttämistä ja ottamista uudelleen esille vasta sitten, kun selvitetään: Onko maanvuokraus- ja myyntiasian valmistelu …

Kunnan päätöksiä koskien Hanhikiven aluetta ja ydinvoimala-asiaa

Valtuusto 27.2.2008:Päättää hyväksyä ydivoimalaitoksen osayleiskaavan ja asemakaavan laatimisen Fennovoiman esittämällä tavalla. Jukkola ei kannattanut esitystä, vaan jätti eriävän mielipiteen. Kunnanhallitus 25.2.2008Päättää nimetä Markku Kestilän ja varalle Mauko Peltokedon Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ydivoimalan ”vauhditusryhmään”.Päättää jättää maanvuokra-asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Pirkko Lintunen tiesusteli hänelle esitetyn tiedustelun johdosta millä tavalla terveydenhuollon kustannukset kohdistuvat …