Currently browsing tag

Pyhäjoen kunta

Elokuun näkymiä

Samaan aikaan kun Fennovoima ripottelee julkisuuteen uusia osakkaita säästeliäästi yksi kerrallaan (eilen uutisoitu Havator on yksi noin 15 yrityksen ryppäästä, jonka on jo aiemmin kerrottu suunnittelevan yhteisesti 1,25 % eli 15 MW:n siivua Fennovoimasta), Pyhäjoen lähialueen kunnat puuhaavat hankkeen tukitoimeksi verovaroin rahoitettavaa Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:tä. Osa kansanedustajista puolestaan vaatii valtiota …

Kuntien johtajat ydinvoimahuumassa

Oulun eteläisten kuntien uutisoidaan keräävän miljoonien eurojen avustuspottia sijoitettavaksi Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen. Edes Pyhäjoella tai Kalajoella, joiden kunnanjohtajat ovat etunenässä touhuamassa, ei asiaa ole kuitenkaan käsitelty yhdessäkään virallisessa, päätösvaltaisessa toimielimessä. Tämä ei toki näytä estävän virkamiehiä ajamasta kuntalaistensa rahojen sijoittamista ydinvoimahankkeeseen. Tunnetusti Fennovoimasta ollaan kunnissa hyvin montaa mieltä. Kunnanjohtajien olisi suonut …

Mätäkuun juttuja (+ linkit)

Venäjäpakotteet eivät koske (eivätkä saisi haitata) Fennovoiman hanketta (1); 15 yritystä Oulun seudulta, joiden nimiä ei julkaista, lähdössä mukaan Fennovoimaan (2); ja Pyhäjoen kunnanjohtaja yhdessä Kalajoen kaupunginjohtajan kanssa – keskustan vahvalla avustuksella – touhuavat täyttä päätä kuntia mukaan Fennovoimaan (3)! Mahtavatko muut EU-valtiot katsoa hyvällä Suomen sooloilua, että me jättäisimme …

Ydinvoimasta nuijittua

Fennovoiman ydinvoimala-asiat olivat keskiviikko-iltana Pyhäjoella kahden kokouksen asialistalla. Ensinnäkin Pyhäjoen kunnanvaltuusto otti ylimääräisessä kokouksessaan ydinenergialain mukaisesti kantaa Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyshakemukseen. Valtuuston selvä enemmistö suhtautui hankkeeseen mairean puoltavasti, mikä tietysti oli viime vuosien perustella jo ennalta selvää kaikille. Kukaan ei tässä vaiheessa voi tietää, minkälaiseen hankkeeseen kunta juuri tuli sitouneeksi, eikä …

Tietosuojavaltuutetulta ohjausta Pyhäjoen kunnalle

Tietosuojavaltuutettu on antanut Pyhäjoen kunnalle ohjausta liittyen ydinvoima-kansanäänestystä kansalaisaloitteella vaatineiden henkilötietojen julkaisemiseen verkossa. Kunta julkaisi lokakuussa 2013 internetsivuillaan, kokouspöytäkirjan liitteenä, aloitteen 216 allekirjoittajan nimi- ja osoitetiedot. Nähtävillä olivat myös allekirjoittajien ammattia tai työttömyyttä koskeva tieto sekä allekirjoitukset. Pyhäjoen kunta kieltäytyi poistamasta henkilötietoja julkisesta verkosta allekirjoittajien sitä pyytäessä, vedoten siihen, että …

Fennovoiman periaatepäätöskäsittelystä selvityspyyntö oikeuskanslerille

Tiedote 21.3.2014, vapaa julkaistavaksi heti Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry on jättänyt 19.3. oikeuskanslerin virastoon selvityspyynnön Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen liittyvistä työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pyhäjoen kunnan menettelytavoista. Oikeuskansleria on pyydetty mm. tutkimaan, onko työ- ja elinkeinoministeriö toiminut lainmukaisesti ja hyvän hallinnon perusteita noudattaen aloittaessaan Fennovoiman periaatepäätösmenettelyn hallinnolliset toimet perustuen hakemukseen, jota ydinenergialaki …

Kansanäänestys Fennovoiman ydinvoimalasta – joko nyt!?

Pyhäjoen kunnalta on vaadittu tänään kansanäänestystä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta – jo neljättä kertaa hankkeen historian aikana. Aloitteen jättivät kunnanvaltuustolle keskiviikkoillan kokouksessa yksi Keskustan, yksi valitsijamiesyhdistyksen ja kaksi Vasemmistoliiton valtuutettua. Aloitteessa katsotaan, että kuntalaisilla tulee olla oikeus ilmaista puolueettomalla ja luotettavalla tavalla mielipiteensä siitä, hyväksyvätkö he Fennovoiman hankkeen sijoittumisen Pyhäjoelle, nykyisten suunnitelmien mukaisena. …