Currently browsing tag

pakkolunastus

Fennovoiman pakkolunastusluvalle ei edellytyksiä

Tiedote 11.12.2014, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi pitää valtioneuvoston tänään tekemää päätöstä antaa Fennovoimalle lupa pakkolunastuksiin hyvin kyseenalaisena. Lunastuslupa annetaan tilanteessa, jossa yhtiö ei kykene esittämään lunastuslain vaatimaa luotettavaa selvitystä hankkeen toteutumisedellytyksistä. Lisäksi yhtiö on saanut vasta ehdollisen periaatepäätöksen, ja neuvottelut maa- ja vesialueista ovat osapuolten välillä kesken. Pakkolunastukset myös osoittavat, …

Annetaanko Fennovoima-Rosatomille lupa pakkolunastaa?

Tiedote 10.12.2014 Valtioneuvosto päättää huomenna 11.12. kokouksessaan, myöntääkö se Fennovoima-Rosatomille luvan pakkolunastaa maa- ja vesialueita Pyhäjoen Hanhikivellä. Pakkolunastuksen osallisina on noin 250 henkilöä ja lunastushakemus koskee yli 100 hehtaaria. Fennovoima on hakenut myös alueiden ennakkohaltuunottolupaa sekä lupaa lakkauttaa alueelle kohdistuvat erityiset oikeudet kuten mökkitonttien vuokrasopimukset. Pro Hanhikivi pitää arveluttavana, jos …

Ydinvoimasta nuijittua

Fennovoiman ydinvoimala-asiat olivat keskiviikko-iltana Pyhäjoella kahden kokouksen asialistalla. Ensinnäkin Pyhäjoen kunnanvaltuusto otti ylimääräisessä kokouksessaan ydinenergialain mukaisesti kantaa Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyshakemukseen. Valtuuston selvä enemmistö suhtautui hankkeeseen mairean puoltavasti, mikä tietysti oli viime vuosien perustella jo ennalta selvää kaikille. Kukaan ei tässä vaiheessa voi tietää, minkälaiseen hankkeeseen kunta juuri tuli sitouneeksi, eikä …

Fennovoiman YVA ja PAP uusiksi

Fennovoiman ydinvoimahanke on jälleen siinä määrin myllerryksessä ja uusien suunnitelmien edessä, että yhtiön julkaisemien tietojen pohjalta Pro Hanhikivi toteaa periaatepäätösharkinnan uudelleen käynnistämisen erittäin todennäköiseksi. Periaatepäätöskäsittely (PAP) tulisi käynnistää koska yhtiön taloudellinen ja tekninen perusta on ratkaisevasti muuttunut ja yhtiö aikoo vakavasti harkita muita reaktorivaihtoehtoja, kuin se on periaatepäätöksen pohjaksi tehdyssä …