Currently browsing tag

kaavoitus

Tiedote: Pyhäjoella aloite ydinvoimakaavojen purkamisesta

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi –valtuustoryhmä jätti keskiviikkona 14.11. Pyhäjoen kunnanvaltuustossa kolme aloitetta, joissa vaaditaan Pyhäjoen kuntaa ryhtymään viipymättä toimiin Hanhikiven osayleis- ja asemakaavojen sekä ydinvoimamaakuntakaavan purkamiseksi. Lisäksi Pro Hanhikivi-ryhmä esittää kunnan koko maankäyttöstrategiaan vaihtoehtoista tarkastelua. Aloitteissa katsotaan Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen tilanteen ja periaatepäätöksen mukaisten perusteiden muuttuneen ratkaisevalla tavalla, minkä vuoksi hankkeen …

Hallinto-oikeudelta kaavapäätökset

Hanhikiven osayleis- ja asemakaavoista saadaan torstaina 5.4. Oulun hallinto-oikeuden päätös. Hallinto-oikeus ottaa kantaa kaavapäätöksiin mm. maankäyttö- ja rakennuslain, luonnonsuojelulain sekä EU:n luonto- ja lintudirektiivien osalta, joita kaavojen on katsottu rikkovan. Pro Hanhikivi ry ja Raahen Seudun Luonnonystävät ry jättivät Pyhäjoen kunnanvaltuuston ja Raahen kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä yhteisen valituksen joulukuussa 2010. …

Tiedote 21.9.2011: Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n ydinvoimapäätöstä

Tiedote 21.9.2011, julkaisuvapaa heti Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n ydinvoimapäätöstä Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n päätöstä hylätä yhdistyksen jättämä valitus Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavasta. Kaava vaikuttaa toteutuessaan EU-direktiivien alaisiin suojelukohteisiin. Kaavan mukaan esimerkiksi ydinvoimalan voimajohtolinjat sijoittuvat poikkisuuntaisesti kansainvälisesti merkittävään lintujen päämuuttoreittiin nähden, aiheuttaen vakavan törmäysriskin. Lisäksi raskaimman rakentamisen alle jää useita luontodirektiivin mukaan erityisesti …

Tiedote: Brysseliin tietopaketti Hanhikiven direktiivirikkomuksista

Tiedote 29.8.2011, julkaisuvapaa heti BRYSSELIIN TIETOPAKETTI HANHIKIVEN DIREKTIIVIRIKKOMUKSISTA Euroonpan Unionin vetoomusvaliokunta sai Pro Hanhikiveltä perjantaina mittavan tietopaketin EU-direktiivirikkomuksista, joita ydinvoimahanke Hanhikivenniemellä aiheuttaisi. Viitteitä lainsäädännön vastaisista vahingoista on useita. Asiakirjassa nousevat esille erityisesti haitat, jotka kohdistuisivat kosteikkoihin ja merenrantaniittyihin, jotka ovat merkittäviä muuttolintujen levähdys-, ruokailu- ja sulkimisalueita, sekä äärimmäisen uhanalaisiin ja …

Pitkittyy

Kirjoitus päivitetty 20.8.2011. ”Löysässä hirressä” roikkuminen ei tosiaankaan ole kivaa tai helppoa, mutta sitkeille mahdollista. Fennovoima on siirtänyt päätöstään paikkakuntavalinnasta jo useita kertoja. Nyt, kun he ovat jo ilmoittaneet tehneensä valinnan, mutta julkaisevansa sen vasta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisun jälkeen, aikataulu taas venyi. Tämänpäiväisten uutisen mukaan KHO ei annakaan päätöstään …

Hanhikiven ydinvoimaosayleis- ja asemakaavoista valitus hallinto-oikeudelle

Pro Hanhikivi ry on jättänyt hallinto-oikeudelle valitukset Pyhäjoen kunnanvaltuuston ja Raahen kaupunginvaltuuston päätöksistä hyväksyä Hanhikiven ydinvoimaosayleis- ja asemakaavat. Yhdistyksen mukaan Hanhikiven valituksenalaiset kaavat ja niistä tehdyt päätökset tulee kumota. Valitukset on allekirjoittanut Pro Hanhikiven lisäksi Raahen seudun luonnonystävät ry sekä joukko alueen maanomistajia. Kaavavalitusten perustelut ovat johdonmukaisesti pääasiassa samoja, joihin …

TIEDOTE: Osayleiskaava ja asemakaava ydinvoimalaa varten hyväksyttiin Pyhäjoen valtuustossa

Kunnanvaltuustossa 27.10.2010 Kunnanhallituksen esitykset kaavaehdotuksista hyväksyttiin valtuustossa keskustan, vasemmiston ja kokoomuksen äänillä (15-6). Vain yksi keskustan varavaltuutettu äänesti esitysten hylkäämisen puolesta. Kokouksesta oli poissa runsaasti varsinaisia valtuutettuja joko loman tai esteellisyyden vuoksi. Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi ryhmä totesi hylkäysesityksissään, että sekä osayleiskaava että asemakaava eivät ole toteutuskelpoisia, koska kaavaehdotuksissa …