Asioiden eteneminen 2014

10.1.2014
Muistutukset Fennovoiman vesilupahakemuksiin

13.1.2014
Muistutus louhoksen laajennuslupahakemukseen, Rautala 1 RN:o 54:0 (ent. 150 tm³, uusi 500 tm³)

16.1.2014
Fennvovoiman YVA-ohjelman yleisötilaisuus Pyhäjoella.

24.1.2014
Pro Hanhikiven jäsenkokoontuminen.

29.1.2014
Fennovoiman Rosatom-tilaisuus Pyhäjoella. Pro Hanhikivi luovutti Rosatomin edustajille kirjeen pääjohtaja Sergei Kirijenkolle sekä kopeekat, joita Rosatomin väki oli syksyllä heittänyt Hanhikiven rantavesiin pikaisen paluun toiveessa.

10.2.2014
Pro Hanhikivi ry:n muistutus Fennovoiman vesilupahakemuksiin

15.2.2014
”Pyykkipäivän talkoot Parhalahdella” – 8-tien varteen nousi heijastinliivien rivistö muistuttamaan ohikulkijoita Fennovoima-Rosatomin ydinvoimahankkeen ongelmista.

22.2.2014
Pro Hanhikivi ry:n vuosikokous

25.2.2014
Suomen (elinkeinoministeri Vapaavuori, TEM) ja Venäjän (Sergei Kirienko, Rosatom) välille solmittiin uusi ydinenergia-alan yhteistyösopimus.

28.2.2014
Fennovoima Oy ilmoitti, että hanke on varmistunut, koska 44 ”suomalaista” osakasta (50,2 %) on ilmoittanut olevansa mukana ja puuttuvan osuuden (15,8 %) on Rosatom halukas tarvittaessa ottamaan haltuunsa. TEM tiedotti Fennovoiman ottaneen tärkeän askeleen eteenpäin.

4.3.2014
Fennovoima jätti hakemuksen periaatepäätöksen täydentämiseksi työ- ja elinkeinoministeriölle.

11.3.2014
Helsingissä Fukushiman 3-vuotismuistopäivän mielenosoitus, johon Pro Hanhikivi lähetti kirjalliset terveiset.

18.3.2014
Julkinen YVA-kuuleminen Pyhäjoella. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pyhäjoen kunnanhallituksen ja kunnanjohtaja Matti Sorosen menettelystä viranomaisena periaatepäätöksen täydennysmenettelyssä. Kantelu ohjattiin 24.3. edelleen oikeuskanslerinvirastoon.

20.3.2014
Hanna YLEn suorassa A Talk -keskustelussa.

24.3.2014
KHO:lle lähetetään lisätietoja uudesta merikotkan pesästä, joka sijaitsee ELY-keskuksen määrittelemän rajausalueen ulkopuolella.

15.4.2014
Kuuleminen periaatepäätöksen (PAP) täydentämisestä alkaa

24.4.2014
YVA-lausunnot TEM:lle. PAP (täydennys)-kuuleminen Pyhäjoella.

26.4.2014
Vårträffen, Skellefteåssa, Kärnkraftsfritt Bottenviken tapahtuma, johon Pro Hanhikivi ry:stä osallistui Hanna ja Helena.

1.5.2014
Kortteli 3 -Merikotkakaavavalitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

5.5.2014
KHO:lta tulee päätös merikotkan pesäreviirin rajauksesta.

7.5.2014
Parhalahden osakaskunnan kokous. Pyhäjoen kunta jättää lausuntonsa PAP-hakemukseen.

16.5.2014
Lausunto PAP-hakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle.

17.5.2014
Mielenosoitus ja Hanhikivi-päivä Helsingissä. Tapaaminen Pro Hanhikiven eteläsuomalaisten jäsenten kanssa.

26.5.2014
Kantelun täydennys oikeuskanslerinvirastoon, koskien työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pyhäjoen kunnanhallituksen ja kunnanjohtaja Matti Sorosen menettelystä viranomaisena periaatepäätöksen täydennysmenettelyssä.

30.5.2014
Vastaselitys viitasammakkovalitusasiassa KHO:lle.

7.6.2014
Pro Hanhikivi Picnic Parhalahdella, Parhalahtipäivässä.

13.6.2014
Tutkija Markku Lehtonen (SPRU, University of Sussex & GSPR/EHESS, Paris) Pyhäjoella, haastattelussa Hanna ja Helena. Valitus hallinto-oikeuteen Pyhäjoen kunnanvaltuuston periaatepäätöksestä.

16.6.2014
Fennovoima -hankkeen ja sen taloudellisten riskien esittely Oulun kaupunginhallituksen ja -valtuuston edustajille. Oulun kaupungin valtuuston kokous.

28.6.2014
Purkuhakemus KHO:lle merikotkan pesäreviirin rajauspäätöksestä

2.7.2014
Pro Hanhikivi lähettää työ- ja elinkeinoministeriöön kirjeen, jolla vaaditaan uutta mahdollisuutta lausua Fennovoiman pakkolunastushakemuksesta, hakemusperusteiden muututtua hankkeen muuttumisen myötä.

17.7.2014
Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kaavavalitusasiassa, kortteli 3.

12.8.2014
Pähkinäsaaren rauha 691 v.

23.–24.8.14
Pro Hanhikiven jäsenten elotapaaminen & talkoot

6.9.2014
Taiwanilaiset tutkijat Aiya Hsu ja Shi Ting Chen (Green Citizen’s Action Alliance) Pyhäjoella. Haastattelussa Helena & Hanna.

8.9.2014
Fennovoiman toimitusjohtaja Juha Nurmi ulos yhtiöstä, Voimaosakeyhtiö SF:n tomitusjohtaja Pekka Ottavaiselle potkut. Yhtiön hallituksen kokoonpano uusiksi.

15.9.2014
TEM/ Vapaavuori tiedottaa, että Fennovoiman lupapäätös menee hallitukseen, mutta Olkiluoto 4 ei. Vihreät eroavat hallituksesta.

18.9.2014
Valtioneuvosto esittää eduskunnalle, että Fennovoimalle myönnetään täydennetty periaatepäätös.

20.9.2014
Pyhäjoen messut, Pro Hanhikivi osallistuu omalla messuosastolla.

24.9.2014
Pro Hanhikivi (Hanna ja Helena) mukana Fennovoimaa käsittelevässä seminaarissa eduskunnan kansalaisinfossa. Myös muutama kansanedustajatapaaminen.

30.9.2014
Vastaselitys hallinto-oikeudelle Pyhäjoen kunnan PAP-lausunnosta tehtyyn valitukseen.

2.10.2014
KHO:n päätös, KHO:n antamaa merikotkan pesäpaikan rajauspäätöstä ei pureta.

14.10.2014
Kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa (Hanna ja Helena), muutama kansanedustajatapaaminen ja eduskunnan lähetekeskustelu Fennovoimasta. Kirje EU:n vetoomusvaliokunnalle ja komissiolle.

18.10.2014
Höstträffen Piteåssa, Kärnkraftsfritt Bottenviken, ei ehditty paikalle.

20.10.2014
Oulun eteläisten kuntien uutisoidaan ottavan aikalisän Fennovoima-hankkeessa.

21.10.2014
EU-vetoomukseen toimitetaan lisätietoja.

22.10.2014
Kuuleminen eduskunnan ympäristövaliokunnassa (Hanna), myös kansanedustajatapaamisia.

24.10.2014
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka vastaa, että kantelu ei ole antanut aihetta toimenpiteisiin.

6.-28.11.2014
Kansanedustajatapaamisia (Hanna)

11.11.2014
Eduskunnan talousvaliokunta vierailulla Pyhäjoella, Helena kutsuttuna paikalla Pyhäjoen kunnan tarjoamalla lounaalla, ei julkinen tilaisuus.

29.11.2014
Fennovoiman periaatepäätöstä vastustava Kynttiläketju Parhalahdella, paljon porukkaa ja vieraita Ruotsista. Jäsenkokoontuminen myöhään iltaan asti.

1.12.2014
Korkein hallinto-oikeus ilmoittaa, että ei tutki valtioneuvoston 18.9.2014 tekemästä PAP:stä jätettyä valitusta.

2.12.2014
Strateginen liike Fortumilta vai valtion pyrkimys pelastaa Fennovoiman hanke? Fortum ilmoittaa ”osana isompaa kaupallista järjestelyä” lähtevänsä mukaan Fennovoimaan, jos Fortumin ja Rosatomin perustettavaan yhteisyritykseen liittyvät ehdot täyttyvät. Mikäli Fortum saa yli 75 % omistusosuuden  TGC-1:n vesivoimatuotannosta, se on valmis osallistumaan enintään 15 % vähemmistöosuudella Fennovoiman hankkeeseen.

3.12.2014
Eduskunta keskustelee Fennovoiman PAP-hakemuksesta. Pro Hanhikivi julkaisee videon Kynttiläketjusta: Terveisiä Pyhäjoelta

4.12.2014
Aalto yliopiston kurssivierailu Hanhikivessä, Fennovoiman toimistolla ja Pro Hanhikiven luona, ilta Parhalahden koululla.

Hanna Helsingin sanomien HSTV:n suorassa Fennovoima –väittelyssä. Kanssakeskustelijoina Fennovoiman tj. Toni Hemminki sekä kansanedustajat Ville Niinistö (vihr.) ja Mauri Pekkarinen (kesk.).

Illalla YLEn suorassa A Talk -keskustelussa Hanna, Fennovoiman tj. Toni Hemminki, kansanedustaja Ville Niinistö (Vihr.) ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (Kok.). Aiheena Fennovoiman naimakaupat. Miksi ydinvoimaluvasta kilpaillut valtionyhtiö Fortum lähti yhtäkkiä mukaan? Viekö naimakauppa liian tiiviiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa?

5.12.2014
Eduskunta antaa toisen periaatepäätöksen Fennovoimalle.

10.12.2014
Parhalahden yhteisten maa- ja vesialueiden osakaskunta järjestää vaatimuksesta info-tilaisuuden jakokunnan maiden myynnistä Fennovoimalle.

11.12.2014
Valtioneuvosto päättää, että Fennovoima-Rosatom saa pakkolunastaa maa- ja vesialueita Pyhäjoella.

28.12.2014
Pro Hanhikivi -yhdistys täyttää 7 vuotta.

Listaa täydennetään.