Asioiden eteneminen 2013

10.1.2013
Fennovoiman ydinjäteongelma on edelleen ratkaisematta. Ydinjätteen loppusijoittamista pohtineen työryhmän loppuraportti ei tuo ratkaisua siihen, mihin Fennovoiman ydinjäte sijoitettaisiin, yksi vaihtoehto olisi oman loppusijoituspaikan rakentaminen.

12.1.2013
Pro Hanhikiven 5-vuotisjuhlat Pyhäjoen lukion Pauhasalissa.

21.–31.1.2013
Hanna matkustaa Japaniin kertomaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta, tapaa vierailunsa aikana mm. Japanin parlamentin jäsen Marutei Tsurusen sekä muita politiikan, diplomaattikunnan, median ja kansalaisjärjestöjen edustajia ja tutustuu Fukushiman alueeseen.

23.1.2013
Uutisten mukaan Fennovoima tuskin saa Arevasta osakasta E.ONin tilalle.

25.1.2013
Lisätieto KHO:lle osayleis- ja asemakaavakäsittelyyn koskien mm. kaavoitusaloitteita 14.11.2012.

31.1.2013
Mielipidelausunto Hanhikiven työpaikka-alueen asemakaavaehdotukseen

4.2.2013
Oulun HAO:n päätös kurjenmiekan rauhoitusmääräyksistä poikkeamisessa.

15.2.2013
Voimaosakeyhtiö SF joutuu ostamaan E.ONin 34 %:n osuuden Fennovoimasta. Osakekaupan hinta ei ole julkinen eikä kauppa tuo uutta rahaa yhtiöön. Paljonko E.ON otti takkiin?

16.2.2013
Lumilinna-talkoot Parhalahdella – 8-tien varteen nousi ”ydinvoimakylä”, joka sulaa kevään tullen ihan kuten Fennovoiman hankkeellekin näyttää ennen pitkää käyvän.

19.2.2013
Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle maa-ainesten ottolupahakemukseen, koskien Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristölupapäätöstä 23.4.2012 / Pyhäjoki 1/2012.

24.2.2013
Fennovoima ilmoittaa lopettaneensa neuvottelut Arevan kanssa suuresta (1700 MW) ydinvoimalasta.

25.2.2013
Fennovoima tiedottaa jatkavansa suoria neuvotteluja suuresta reaktorista vain Toshiban kanssa. Sen rinnalla selvitetään vaihtoehtoista 1000–1300 MW:n reaktoria Toshiban, Arevan ja uutena tulokkaana myös Rosatomin kanssa. Pro Hanhikivi katsoo, että Fennovoiman hanke on muuttunut periaatepäätöskäsittelyn jälkeen niin paljon, että PAP-käsittely tulisi käynnistää uudelleen, samoin päätösten pohjana oleva ympäristövaikutusten arviointi.

2.3.2013
Jäsenkokoontuminen Parhalahden koululla, aiheena Fennovoiman lunastuslupahakemus

3.3.2013
Kuopion kaupunginhallitus päättää äänin 5–6 esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuopion Energia jättäytyy pois Fennovoiman hankkeesta.

5.3.2013
Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen ilmoitti aikaisemmista 10–20 miljoonan euron sijoitushaaveistaan poiketen, ettei Oulun kaupunki ole lähdössä Fennovoiman hankkeen rahoittajaksi, johtuen etenkin E.ONin vetäytymisestä, jonka tilalle ei hankkeeseen ole tullut ”leveämpiä harteita”.

9.3.2013
Helena, Hanna ja Vuokko osallistuvat Kärnkraftsvik Bottenviken -järjestön kevättapaamiseen Luulajassa Ruotsissa.

11.3.2013
Pro Hanhikivi osallistuu Fukushiman onnettomuuden muistopäivään ja kansainväliseen kynttiläketjuun Parhalahdella.

14.3.2013
Yhdistys jättää palautteen Raahe eteläisten tuulivoimapuistojen YVA-selostukseen.

15.3.2013
Pro Hanhikiven vuosikokous Parhalahden koululla.

22.3.2013
Yhdistys osallistuu Earth Houriin.

27.3.2013
Parhalahden osakaskunnan kokous, jossa käsitellään pakkolunastuslausunnon antamista TEM:iin.
Pro Hanhikivi jättää vastaselityksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojelulain rauhoitussäännöstä tekemän poikkeuslupapäätökseen POPELY/169/07.01/2011, valitusasiassa (viitasammakon siirto).

31.3.2013
Pro Hanhikivi jättää valituksen KHO:lle kurjenmiekan rauhoitusmääräyksistä poikkeamisessa.

2.4.2013
Yhdistys jättää TEM:lle lausunnon Fennovoiman pakkolunastushakemukseen.

3.4.2013
Muistutus 8-tien tiesuunnitelmaan, koskien kevyenliikenteenväylää Valtatie 8 välillä Parhalahti – Hurnasperä (Pyhäjoki ja Raahe) ja valtatiehen Hanhikiven kohdalle suunniteltua uutta liittymää kanavointeineen.

4.4.2013
Yhdistys jättää KHO:lle täydennyksen valitukseen koskien kurjenmiekan rauhoitusmääräyksistä poikkeamista.

6.4.2013
Hanna YLE Radio Suomen Ajantasa-ohjelman lauantaivieraana.

7.4.2013
Pro Hanhikivi vaatii julkisella kannanotolla Fennovoiman periaatepäätöksen uudelleen käsittelyä, koska Rosatomin laitostyyppivaihtoehtoa ei mainita lupahakemuksessa. Samasta syystä myös YVA tulee uusia.

10.4.2013
MOT-ohjelman nauhoitukset, esitys 29.4. Aiheena ydinhuuman alasajo. Sähkön kulutuksen lasku ja voimalabisneksen hiipuminen nakertavat pohjaa kahdelta uudelta ydinreaktorilta. Voimayhtiöt etsivät uusia laitos- ja omistajavaihtoehtoja.

3.5.2013
Hanna osallistuu viimeisen kerran E.ON:n vuosittaiseen yhtiökokoukseen Saksassa. Yhdistys kiitti E.ONia viime syksyisestä päätöksestä vetäytyä Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeesta. Risuja yhtiö sai siitä, että se on tähän mennessä halunnut Suomessa ja Ruotsissa investoida lähinnä ydinvoimaan kun taas yhtiön kotimaassa, Saksassa on keskitytty yhä voimakkaammin uusiutuvaan energiaan.

3.5.2013
KHO antaa päätöksen kurjenmiekan rauhoitusmääräyksistä poikkeamisessa.

13.5.2013
Fennovoimasta lähteneiden avainhenkilöiden lista pidentyy jälleen: nyt yhtiön jättää rakentamisjohtaja Timo Kallio.

15.5.2013
Oulun HAO antaa päätöksen merikotkan pesinnän suojelurajauksesta.

17.–19.5.13
Hanhikivipäivät. Japanilaisen Peace Boat delegaation vierailu Pyhäjoella.

17.5.2013
Japanilaiset vierailevat mm. Pyhäjoen lukiolla, kunnassa, Fennovoiman toimistolla ja Hanhikiven niemellä. Raahen seudun luonnonystävät ry järjestää Yö metsässä -retken Hanhikivelle.

18.5.2013
Hanhikivipäivä Parhalahden koululla, Hanhikivivierailu ja illanvietto Karin Karaokekorjaamolla. MTV3:n illan uutislähetys kertoo, että Pyhäjoella joukko aktivisteja tekee ammattimaista työtä uuden ydinvoimalahankkeen kaatamiseksi.

19.5.2013
Vieraat saatellaan Helsinkiin, Hanami-juhla ja Peace Boat vierailu (Hanna ja Helena).

24.5.2013
YLE Keski-Pohjanmaan toimituksesta vieraili 16 henkilön seurue Hanhikivessä, oppaanaan Vuokko.

3.6.2013
Pro Hanhikivi toteuttaa touko-kesäkuun vaihteessa jäsenkyselyn ja tilaa uudet Gooserock-paidat.

8.6.2013
Pro Hanhikivi osallistuu Parhalahti-päivään. Mukava päivä, kota, lätynpaistoa, haitarimusiikkia ja mieslaulajia. Illalla yhdistyksen hallituksen kokous Hanhikivessä.

11.6.2013
Korkein hallinto-oikeus hylkää ydinvoima-alueen yleis- ja asemakaavoista tehdyt valitukset. Päätökset tulevat kirjeitse tiedoksi 13.6.13, mm. Raahen Seutu sai päätökset jo 12.6.13.

13.6.2013
Pro Hanhikivi jättää muistutuksen Morenia Oy:n kalliomurskeen otto- ja ympäristölupahakemuksiin. Ko. alue on Hanhikivelllä vain 1 km päässä merikotkan pesästä.

28.6.2013
Valitus Oulun hallinto-oikeuteen Pyhäjoen kunnanvaltuuston päätöksestä § 67 Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen asemakaavan laajennus kortteleissa 2,4,5 ja 6.

30.6.2013
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä koskien ELY-keskuksen Merikotkan pesäpuun ja reviirin suojelurajausta.

3.7.2013
Fennovoima ilmoittaa, ettei se enää neuvottele japanilaisen Toshiban kanssa, vaan pyrkii laitostoimitussopimukseen 1200 MW:n reaktorista venäläisen Rosatomin kanssa, jonka tytäryhtö Rusatom Overseas olisi tulossa Fennoviman suurimmaksi osakkaaksi 34 % osuudella. Media villiintyy ja alkaa hillitön ydinvoiman ja venäläisinvestointien lobbaus.

11.7.2013
Ajankohtainen kakkonen, toimittaja Juha Granath, käy tekemässä juttua Hanhikivestä. Hanna ja Helena haastateltavina.

18.7.2013
Yle Uutisten teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista ei hyväksy venäläistä Rosatomia Fennovoiman Pyhäjoelle suunnitteleman ydinvoimalan omistajaksi.

31.7.-12.8.2013
Poikkitieteellinen ja -taiteellinen tiede- ja taideleiri ”Case Pyhäjoki” Pyhäjoella. Pro Hanhikivi avustaa ja osallistuu tapahtumiin. 3.8.2013 yhdistyksen esittely leirin kansainväliselle osallistujajoukolle (USA, Itävalta, Saksa, Romania, Japani, Suomi…)

8.8.2013
Mielipidelausunto Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen korttelin 3 asemakaavan laajennuksen luonnokseen (merikotkakaava) sekä Ollinmäen teollisuusalueen osayleiskaava 2025 ehdotukseen.

11.8.2013
Hanhikivihartaus Hanhikivellä, päälle nokipannukahvit. Pähkinäsaaren rauhasta on kulunut 670 vuotta.

3.9.2013
Fennovoima ilmoittaa, että se on tehnyt Rosatomin kanssa kehityssopimuksen, joka tähtää reaktoritoimitussopimukseen. Näin myös Toshiba on ulkona neuvotteluista. Osakkailta odotetaan sitoumuksia investointiesitykseen lokakuun loppuun mennessä.

12.9.2013
Ministeri Vapaavuoren tiedonanto talousvaliokunnalle Fennovoiman hankkeesta. Vapaavuoren mukaan Fennovoiman asiassa on kysymys juridisesti erittäin hankalasta aiheesta. ”Meillä ei ole ennakkopäätöksiä, ja jopa johtavat juridiikan asiantuntijat Suomessa näyttävät olevan asiasta eri mieltä.”

13.9.2013
Kolmas kansanäänestysvaatimus vireille.

21.9.2013
Pro Hanhikivi osallistuu Pyhäjoen messuille, teemana ”Onko nyt aika” eli kansanäänestys.

28.9.2013
Pro Hanhikivi käy kertomassa Haaparannassa/Torniossa Kärnkraftfritt Bottenviken -yhteistyötapaamisessa Pyhäjoen tuoreimmat kuulumiset.

1.10.2013
Pyhäjoen kunnalle jätetään jo kolmas ydinvoimakansanäänestysaloite.

7.10.2013
Vaasan HAO:n päätös viitasammakon hävittämislupa- ja siirtolupa-asioissa.

11.10.2013
Vastaselitys KHO:lle merikotkan pesinnän rajauksesta.

16.10.2013
Pyhäjoen kunnanvaltuusto päättää, ettei kuntalaisille tarjota kansanäänestysmahdollisuutta ydinvoimasta, koska ”kunnan hallintomenettelyssä ole tällä hetkellä sellaisia kuntalaisaloitteessa mainittuja kunnalle kuuluvia asioita, joista voitaisiin suorittaa kuntalain 30 §:n mukainen kunnallinen kansanäänestys”.

17.10.2013
YVA-yleisötilaisuus Pyhäjoella. Etelä-Savon Energia kertoo vetäytyvänsä Fennovoiman hankkeesta.

31.10.2013
Fennovoiman osakkailta odotettiin alunperin päätöstä hankkeen jatkorahoituksesta lokakuun loppuun, mutta takarajaa jatketaan 8. marraskuuta asti. Kemin Energia kertoo irtaantuvansa Fennovoiman hankkeesta. Myös Vaasan Sähkö kertoo luopuvansa osakkeista.

6.11.2013
Rosatomin edustaja vierailee Oulussa ja Pyhäjoella.

8.11.2013
Osakaslistan julkistuksen aikataulu siirtyy lokakuun 14. päivälle.

11.10.2013
Fennovoiman jättää selvityksen Säteilyturvakeskukselle

13.11.2013
Palautteet ja mielipiteet Fennovoiman uudesta YVA-ohjelmasta jätetään.

14.11.2013
Uutisten mukaan noin neljännes Fennovoiman osakkaista on luopumassa hankkeesta, mukana mm. Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola ja Componenta. Ydinvoimalasta noin 15-16 % osuus on ilman omistajaa. Mielipidelausunto Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen korttelin 3 asemakaavan laajennuksen kaavaehdotukseen (merikotkakaava).

15.11.2013
Fennovoima kertoo etsivänsä lisää osakkaita Suomesta ja myös ulkomailta. Tarjolla on 15,72 prosentin potti sekä omistuksesta että tuotannosta. (Kauppalehti 15.11.)

21.11.2013
Yhteensä 20 ruotsalaista järjestöä ja yksi yksityishenkilö ovat jättäneet Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta yhteisen kielteisen lausunnon YVA-ohjelmaan.

25.11.2013
Valitus KHO:lle viitasammakon hävittämislupapäätöksestä.

21.12.2013
Fennovoima kertoo allekirjoittaneensa Rosatomin kanssa laitostoimitussopimuksen. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ottavaisen mukaan (YLE Uutiset 21.12.) Fennovoima ja Rosatom ovat tehneet sopimuksen keskeisistä projektiin liittyvistä asioista kuten ydinvoimalaitoksen hinnasta ja rakentamisaikataulusta. Jos investointipäätös tehdään, Rosatomin toimittama ydinvoimalaitos tuottaisi sähköä 2024, kauppahinta sen sijaan ei ole julkinen.

31.12.2013
Mielipidelausunto Kirkonseudun asemakaavan laajennuksen ehdotukseen Ollinmäen alueella (Ollinmäen teollisuusalueen laajennus).