Asioiden eteneminen 2012

11.-13.1.2012
Helena ja Hanna olivat jo toistamiseen Euroopan unionin vetoomusvaliokunnan kuultavina Brysselissä. Euroopan Unionin vetoomusvaliokunta päätti olla sulkematta ydinvoimalahankkeen mahdollisista luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivien rikkomuksista joulukuussa 2008 jätettyä vetoomusta.

15.1.2012
Kolmetoista ydinvoimaa vastustavaa ympäristö- kansalais- ja poliittista järjestöä kokoontui Parhalahden koululle koordinaatiopalaveriin. Tilaisuus keräsi yli 60 osallistujaa Suomesta, Ruotsista ja Saksasta. Aiemmin päivällä ryhmä tutustui Hanhikiven luontoon.

2.2.2012
Hanna edustamassa Oulun Kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa, jossa Fennovoima esitteli projektiaan yrityselämän edustajille.

11.-12.2.2012
Vuokko, Helena ja Tiina Prittinen olivat mukana ja vieraana Skellefteåssa järjestetyssä Pohjois-Ruotsin ydinvoimavastaisen verkoston kokoontumisessa.

18.12.2012
Lumiukkotempaus Kainuun hiljaisen kansan tapaan Parhalahdella, ja Oulun piirin vihreitten (mukana kansaedustajat Satu Haapanen ja Oras Tynkkynen) vierailu Hanhikivessä. Lumiukot seisovat pellolla 8-tien tuntumassa ydinvoimavapaan Hanhikiven puolesta.

21.2.2012
Muistutus Fennovoima Oy:n Pyhäjoen kunnan ympäristölautakunnalle hakemukseen “Fennovoiman” ydinvoimahanke ja maaperätutkimuksen merialueella”.

24.2.2012
Pro Hanhikivi ry:n vuosikokous Parhalahden koululla.

1.3.2012
Voimaseminaari Kalajoella, Hanna ja Helena edustamassa yhdistystä ja esittämässä kysymyksiä.

13.3.2012
Maaseudun Sivistysliiton Uutispuuro-maaseututiedotushanke, Pyhäjoen kunta sekä Raahen Seutu,  Raahelainen ja Pyhäjokiseutu-lehdet järjestävät paneelikeskustelu Pyhäjoen lukiolla siitä, millaisia pelkoja, toiveita ja tuntoja ihmisten mielissä on herättänyt tieto siitä, että Fennovoima aikoo rakentaa ydinvoimalansa Pyhäjoen Hanhikivenniemeen. Paneelistina yhdistyksestä Helena.

15.3.2012
Kynttilät syttyivät jälleen Parhalahdella. Kynttilämielenilmaisu Japanin maanjäristyksen ja Fukushiman uhrien muistoksi.

31.3.2012
Osallistuimme Earth Hour tapahtumaan.

26.3.2012
Fennovoima aloittaa Hanhikiven merialueella maaperätutkimukset lupaehtojen vastaisesti päivää liian aikaisin.

5.4.2012
Oulun hallinto-oikeus antaa päätökset Hanhikiven osayleis- ja asemakaavoista jätettyihin valituksiin. Pro Hanhikivi ry ja Raahen Seudun Luonnonystävät ry:n jättämät valitukset hylätään.

13.4.2012
Jäsenistö kokoontuu Hanhikivi-päivien järjestelyihin.

16.4.2102
Valitus Vaasan HAO:lle Pohjois-Suomen AVI:n päätöksestä myöntää Fennovoimalle tutkimuslupa merialueella tehtäviä maaperätutkimuksia varten, Pyhäjoella ja Raahessa.

20.-21.4.2012
Helena ja Vuokko edustamassa ja puhumassa Fennovoiman hankkeesta Sosiaalifoorumissa Helsingissä. Samassa seminaarissa puhui myös Peter Lund.

1.5.2012
Pro Hanhikivi jättää valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle ydinvoima osayleis- ja asemakaavapäätöksistä. Myös EU:n vetoomusvaliokunta pidetään valiokunnan kehotuksen mukaisesti ajan tasalla kaavapäätöksistä.

3.5.2012
Hanna jälleen mukana E.ON AG:n vuosittaisessa yhtiökokouksessa Essenissä Saksassa. Ydinvoimakritiikki näkyi vahvasti myös kokouspaikan edustalla, jossa Saksan Greenpeacen pääteemana oli E.ONin ydinvoimalahanke Suomessa.

4.-6.5.2012
Risukko vieköön Hanhikivipäivät. Suurtapahtuma!

6.5.2012
Vastine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon merikotkan säilymiselle tärkeän esiintymispaikan rajojen määrittämiseksi.

15.5.2012
Mielipidepalaute merenhoidon suunnittelu / meristrategia, Merialueiden nykytila ja tulevaisuuden
tavoitteet

17.5.2012
Kurjenmiekka-valitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luonnonsuojelulain rauhoitussäännöstä tekemästä poikkeuslupapäätöksestä.

22.5.2012
Valitus Vaasan HAO:lle Kippolan louhos- ja murskaustoiminnan ympäristöluvasta.

12.6.2012
Kansalaisjärjestöt luovuttavat eduskunnalle ydinvoima- ja uraanikaivoshankkeista kansanäänestystä vaativan adressin. Pro Hanhikivi ry:stä mukana Hanna.

15.6.2012
Jäsenistön kokoontumien Kultarannalla.

16.6.2012
Fennovoima ja Pyhäjoen kunta yhdessä Parhalahden kyläyhdistyksen kanssa järjestivät Parhalahtipäivän Parhalahden koululla. Terveisinä ja vastauksenamme Saarenpään poissaoloon annoimme hänelle ja yhtiölleen 5-vuotislahjaksi rukkaset.

26.6.2012
Mielipidepalaute Hanhikiven alueen työpaikka-asemakaavan luonnoksesta.

27.6.2012
TEM:n työryhmän väliraportin mukaan Fennovoiman jätteet eivät todennäköisesti sopisi Posivan Onkaloon. Vaasan HAO:n päätös tutkimuslupa-asiassa. Valitus hylätään

30.6.2012
Blogipalvelimen vaurion vuoksi kaikki lähes kaikki blogisivuston kuvamateriaali on tuhoutunut, eikä niitä tulla palauttamaan. Blogi siirretään toiselle palvelimelle. Kesäloma. Hellekesä meni ”huomaamatta” nopeasti ja nettihiljaisuuden aikana on tapahtunut paljon kaikkea. Fennovoima teetti kesällä Hanhikiven alueella tutkimuksia ja porauksia, joista aiheutui häiriöitä ja mm. kalastajille menetyksiä.

24.-25.7.2012
Hanna, Vuokko ja Helena tapaamassa Olavi Nykästä Kuopiossa ja vierailulla Windsiden konttorilla Viitasaarella.

9.-10.8.2012
Hanna, Vuokko ja Helena puhumassa Olkiluoto blockade-leirillä Eurassa ja tapaamassa Eurajoen kunnanjohtajaa Harri Hiitiötä.

15.8.2012
KHO pyytää vastaselityksiä vastineisiin. Pyhäjoen kunnan vastineet on laatinut Pöyryn lakimies.

20.8.2012
E.ON:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Saksaan lähetetään kirjeet (Hanna). Kirje oli perillä 24.8. ja siihen tuli vastaus nopeasti.

28.8.2012
E.ON toteaa Fennovoiman projektin olevan ”erittäin varhaisessa kehitysvaiheessa”, minkä vuoksi yhtiö toivoo ymmärrystä sille, ettei voi vastata hanketta koskeviin tarkempiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin tällä hetkellä (kirjeenvaihto E.ON AG – Pro Hanhikivi ry)

29.8.2012
S-ryhmä, Atria, Lankosken sähkö, Leppäkosken sähkö ja Omya ilmoittavat vetäytyvänsä Fennovoimasta, Boliden vähentää osuuttaan. Osakkaiden vetäytyminen hankkeesta on toden teolla alkanut!

31.8.2012
Pro Hanhikiven jäsenistön kokoontuminen Parhalahden koululla.

1.-4.9.2012
Greenpeacen leiri Pyhäjoella.

13.9.2012
Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Juha Rantanen eroaa, tilalle nimitetään Pekka Ottavainen.

5.9.2012
Hanna kutsuttuna journalistiliiton Ydin halkeaa -journalismin päivillä Oulussa, osallistui paneelikeskusteluun. Paljon keskustelua, Pro Hanhikiven työ sai runsaasti tunnustusta yksittäisiltä eri medioiden toimittajilta illan aikana.

22.9.2012
Pyhäjoen messuilla teemalla: ”Kyllä se aina niin vastustaa”.

26.9.2012
Annettiin palaute maakuntakaavan uudistamisesta.

28.9.2012
Annettiin vastaselitys KHO:lle Hanhikiven yleis- ja asemakaavoista (asianajajan avustuksella). 4 eri kaavaa, 2 Raahen ja 2 Pyhäjoen osalta.

29.-30.9.2012
Skellefetåssa Pohjois-Ruotsin ydinvoimavastaisen verkoston tapaamisessa Hanna ja Helena sekä Hilkka
Lipponen.

1.10.2012
Fennovoiman toimitusjohtajalle Tapio Saarenpäälle potkut

13.10.2012
Pro Hanhikiven vaalikysely lähetetään Pyhäjoen ehdokkaille, 12/39 antoi vastaukset, jotka olivat niin pitkiä, että ne eivät sopineet Kuulumiset lehteen, vaan julkaistiin Pro Hanhikiven nettisivuilla.

4.10.2012
Fennovoima julkaisi aloittaneensa pakkolunastusprosessin Hanhikiven maa- ja vesialueista jo keväällä. Fennovoima myös ilmoitti, että vesi- ja ympäristöluvat tulevat vireille v. 2013 alkupuolella.

5.10.2012
Pro Hanhikiven hallitus kokoontui.

14.10.2012
Lähetettiin apuraha-anomus Saksaan Grassroot foundation:lle lakimies- ja matkakuluihin (Hanna) ja hieman myöhemmin myös Suomen luonnonsuojeluliitolle ja paikallisjärjestöille Suomessa ja Ruotsissa, jotka voisivat olla tukemassa mm. Hannan Japanin matkaa.

17.10.2012
Jätettiin vastaselitys hallinto-oikeudelle ELY-keskuksen poikkeusluvasta tuhota kurjenmiekan esiintymisalue (Hanna).

24.10.2012
E.On ilmoittaa vetäytyvänsä Fennovoimasta!

25.10.2012
Fennovoima tiedottaa, että Juha Nurmi on nimitetty 24.10. Fennovoiman uudeksi toimitusjohtajaksi. ”Hullu mediapäivä” jälleen. Loput GP:n Fennovoima-lehdet jakoon.

28.10.2012
Kunnallisvaalit. Eniten ääniä Raahessa sai Katja Hänninen, Kalajoella Hanna Halmeenpää ja Pyhäjoella Eija Flink, kaikki Pro Hanhikivi ry:n jäseniä ja ”julkisia” Fennovoiman ydinvoimahankkeen vastustajia. Dokumentin kuvauspäivä rannassa.

5.11.2012
AVI-vierailu (Hanna ja Helena), aiheena ympäristö- ja vesiluvat. Maakuntapäivät Oulussa (Hanna ja Helena, paikalla kuntiensa edustajina).

9.11.2012
ProH:n hallitus kokoontui ja päätti mm. lähettää Hannan tammikuussa ”lobbausmatkalle” Japaniin.

12.11.2012
Pohjois-Suomen kansanedustajatapaaminen: olivat käyneet myös Hanhikivessä kunnan ja Fennovoiman edustajien kanssa. Raahessa paikalla olivat Pirkko Mattila (PS) ja Inkeri Kerola (kesk), esittely ja keskustelut käytiin sitten heidän kanssaan (Helena & Hanna).

14.11.2012
Pro Hanhikivi valtuustoryhmä jätti 3 valtuustoaloitetta (asianajajan avustuksella), joissa vaaditaan Pyhäjoen kuntaa ryhtymään viipymättä toimiin Hanhikiven osayleis- ja asemakaavojen sekä ydinvoimamaakuntakaavan purkamiseksi. Lisäksi Pro Hanhikivi-ryhmä esittää kunnan koko maankäyttöstrategiaan vaihtoehtoista tarkastelua.

26.11.2012
Valitus Oulun HAO:lle PoPELY:n myöntämästä viitasammakon siirtoluvasta.

28.11.2012
Tapaaminen Fennovoiman uuden toimitusjohtaja Juha Nurmen kanssa. Hanhikiven maastokierroksen sijasta hän soi vain tunnin keskustelun ja paikkana Fennoivoiman konttori. Ehdotukseemme muuttaa yhtiön strategiaa uusiutuviin Nurmi suhtautui ”positiivisesti”, ikään kuin asia olisi tullut hänelle täysin uutena ajatuksena.

19.12.2012
Viimeinen valtuuston kokous Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi ryhmällä. Myös viimeinen puheenvuoro!

28.12.2012
Pro Hanhikivi ry täytti 5 vuotta! Yhdistyksen hallitus kokoontui ja kävi kohottamassa kuntoa kahvakuulatreenillä