Asioiden eteneminen 2009

06.01.2009
Pyhäjoen kunta / keskusvaalilautakunta on julkaissut virheellistä tietoa vaalirahoituksesta. Keskusvaalilautakunta on virheellisesti ilmoittanut Pro Hanhikivi ryhmän valtuutettujen ja varavaltuutettujen saamaksi henkilökohtaiseksi tueksi koko tukityhmän saaman tuen.

7.1.2009
Fennovoiman YVA-selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ruuhkauttavat työ- ja elinkeinoministeriön.

14.1.2009
Fennovoima jättää työ- ja elinkeinoministeriölle periaatepäätöshakemuksen ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle tai Simoon.

16.01.2009
Kansanedustaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä vierailee Hanhikivessä perjantaina. Vierailu sattuu sopivasti ajankohtaan, jolloin maakuntakaavamuutos on vireillä ja luonnosvaiheessa. Mirja Vehkaperä myös avaa illalla Pro Hanhikiven Pauhasalissa järjestämän yleisötilaisuuden: ”Miksi Hanhikivestä on tullut arvokas”. Illan aikana kuullaan puheenvuorot Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Eero Kaakiselta sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Janne Björklundilta. Maakuntakaavan luonnoksen ja kaava-aineiston esittelee Olli Eskelinen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Maakuntakaavaosuuden jälkeen Pro Hanhikivi ry. esittelee ajatuksia Hanhikiven alueen vaihtoehtoisista käyttömahdollisuuksista. Sali on aivan täynnä yleisöä.

14.01.2009
Fennovoima jätti periaatepäätöshakemuksen (PAP). Fennovoima hakee periaatepäätöstä ydinvoimalaitoksesta – YVA-menettely vielä kesken.

24.01.2009
Pro Hanhikivi osallistuu koko Pohjois-Suomen yhteiseen ydinvoima- ja uraanikaivoshankkeiden vastaiseen Ydintalvi-mielenosoitukseen Oulussa. Puheenvuoro myös seminaarissa.

21.01.2009
Ankaran väännön jälkeen sopu viimehetkillä. ”Parempi laiha sopu, kuin lihava riita”. Tulevaisuuden puolesta – Pro Hanhikivi (ProH) valtuustoryhmä päätti yksimielisesti sopia luottamushenkilö- ja lautakuntapaikoista ilman äänestyksiä, vain hetki ennen valtuuston kokousta. Näissä olosuhteissa sopuratkaisu tuotti Proh:lle paremman lopputuloksen, kuin mitä äänestyksellä olisi voitu saavuttaa.

10.02.2009
Palaute maakuntakaavaluonnoksesta. Pro Hanhikivi kokosi kyläläisten, kuntalaisten, lähiseudun asukkaiden, maanomistajien ja muiden huolestuneiden kansalaisten mielipiteitä maakuntakaavan luonnoksesta. Palautteen allekirjoitti 145 osallista.

13.02.2009
Lausunto maakuntakaavaluonnoksesta. Pro Hanhikivi on jättänyt Pohjois-Pohjanmaan liitolle lausunnon ydinvoimamaakuntakaavan luonnoksesta.

04.03.2009
Avoin kirje/vetoomus kunnanhallitukselle ydinvoimalaa koskeviin päätöksiin liittyen. Pyhäjoen kunnanhallitus ei ottanut ko. kirjettä huomioon kokouksessaan maanantaina, vaan kirje oli poistettu kokouspapereista.

18.03.2009
Valtuustoaloite 18.3.2009. Pro Hanhikivi valtuustoryhmä jättää valtuustolle seuraavat
valtuustoaloitteet:

  • 1. valtuustoaloite: Tietopaketti uusille valtuutetuille ja luottamushenkilöille
  • 2. valtuustoaloite: Kansanäänestys ydinvoimasta
  • 3. valtuustoaloite: Kotimaisen energian ilta.

26-27.03.2009
Katja H-S, Topi ja Helena mukana kunnan järjestämällä Olkiluoto-tutustumismatkalla.

28.3.2009
Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojelupiirin kevätkokous Pyhäjoella. Pro Hanhikivi ry saa Pohjois-Pohjanmaan Luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinnon 2009 toiminnastaan kotiseudun ja tulevien sukupolvien puolesta. Palkinnon perusteina on muun muassa Pro Hanhikivi ry:n rooli ydinvoimalasta saatavilla olevan tiedon monipuolistajana. Luonnonsuojelupiirin mukaan yhdistyksen ansiosta ydinvoimalahankkeesta on ollut saatavilla tietoa myös sen haittavaikutuksista.

30.3.2009
Kaupunginvaltuutettu Katja Hänninen jättää Raahen kaupunginvaltuustolle aloitteen neuvoa-antavasta ydinvoima-kansanäänestyksestä.

1.4.2009
Pyhäjoen kunnanvaltuutettu Helena Maijala (ProH) jättää Pyhäjoen kunnanvaltuustolle aloitteen monipuolisesta tiedottamisesta ja tiedon hankkimisesta ydinvoima-asiassa.

04.04.2009
II Hanhikivipäivä. Pro Hanhikivi ry järjestää Pyhäjoella Hanhikivi-päivän paneelikeskustelun ydinvoimasta. Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimii kansanedustaja Pentti Tiusanen (Vas) ja keskustelijoina ympäristöministeri Paula Lehtomäki (Kesk), kansanedustajat Unto Valpas (Vas) ja Heidi Hautala (Vihr), Pyhäjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Kestilä (Kesk), Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta, Fennovoima Oy:n ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen, Ulla Klötzer Naiset Rauhan Puolesta -järjestöstä, toimistopäällikkö Olli Vilkamo Säteilyturvakeskuksesta, ilmasto- ja energiapolitiikan tutkija Mika Flöjt Lapin yliopistosta sekä energia-asiantuntija Jorma Perander (Kok). Tilaisuudessa nähtdään myös videotervehdys europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiseltä (Kok).

Samana päivänä Pro Hanhikivi julkaisee Hanhikiven alueen luonnosta esitteen, josta selviää minkälaisen alueen Fennovoima suunnittelee tuhoavansa.

9.4.2009
Fennovoima jättää työ- ja elinkeinoministeriölle osan YVA-selostukseen vaadituista lisäselvityksistä.

20.4.2009
Fennovoiman Pyhäjoen ja Simon ydinvoimalahankkeiden ympärille järjestetään seminaari ”Pohjois-Suomen kansanedustajille, vaikuttajille ja yrityksille, jotka näkevät liiketoimintamahdollisuuksia mittavien rakennushankkeiden osalta”. Tilaisuudessa alustavat Pohjois-Pohjanmaan ja Länsipohjan yrittäjien edustajien lisäksi Fennovoiman Tapio Saarenpää sekä mm. kansanedustajat Hannes Manninen ja Antti Rantakangas. Pohjois-Suomen mittavat rakennushankkeet -seminaarin järjestävät yhteistyössä Fennovoima sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Länsipohjan yrittäjät-yhdistykset.

22.04.2009
Tuulivoimapuiston YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus Piehingin koululla (Katja ja Helena)

24.04.2009
Pro Hanhikivi vierailee eduskunnassa ja ympäristöjärjestöjen lehdistötilaisuudessa, joissa pitää lyhyen puheenvuoron.

25.04.2009
Mielenosoitus Helsingissä, Pro Hanhikivi osallistui isolla joukolla.

06.05.2009
Pro Hanhikivi ry:n puheenvuoro (Hanna Halmeenpää) E.ON AG:n vuosikokouksessa Essenissä Saksassa. Hanhikivi-esite julkaistaan saksaksi: Hanhikivi  – Wo das meer dem Land nachgeben muss.

09.05.2009
Tornien Taisto, Bird Life Suomen järjestämä valtakunnallinen kilpailu, jossa Parhalahden torni on sijoittunut kärkipäähän joka vuosi. Vuoden 2009 kilpailun voitti Parhalahden lintutorni!

9.05.2009
Parhalahden jakokunnan kokous, jossa mm. kunnan ja muutamien muiden jakokunnan osakkaiden vaatimuksesta myös Fennovoiman tekemä ostotarjous jakokunnan maa- ja vesialueista on otettu kokousasiaksi. Parhalahden jakokunta ei taipunut Fennovoimalle. Yhteensä n. 7 tuntia kestäneissä kahdessa kokouksessa (maa-alueet ja vesialueet) äänestyksen tuloksena 2770 vs. 2065 jakokunta päätti hylätä Fennovoiman tarjouksen.

13.05.2009
Pyhäjoen kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessaan Pro Hanhikiven 18.3. jättämää aloitetta ydinvoima-kansanäänestyksestä. Kansanäänestysaloite päätetään hylätä äänin 15–6. Avoin kirje valtuutetuille.

20.5.2009
Pro Hanhikivi antoi lausunnon Maanahkiaisen tuulivoimapuiston (PAUHA) ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta

27.5.2009
PAP-kuulemistilaisuus. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kuulemistilaisuuden Fennovoiman Oy:n ydinvoimalaitoksen periaatepäätöshakemuksesta (PAP) Pyhäjoen Monitoimitalolla.

08.6.2009
Samana päivänä Raahen kaupunginhallitus käsittelee aloitetta ydinvoimasta järjestettävästä kansanäänestyksestä. Kaupunginhallitus pättää äänin 7–4 jättää kansanäänestyksen järjestämättä.

09.06.2009
Valtuuston kokous ja kunnan PAP-lausunto. Kunnanhallituksen esitys voitti äänin 16–5. Pro Hanhikivi –valtuustoryhmä ilmoitti äänestyksen jälkeen, ettei voi olla mukana ottamassa vastuuta tässä asiassa, josta koituu kunnalle ja kuntalaisille joka tapauksessa vahinkoa, tulipa ydinvoimalaitosta tai ei, ja jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

13.06.2009
Pro Hanhikiven Pyhäjoen Kuulumisten ilmoitus jätettiin julkaisematta.

15.6.2009
Pro Hanhikivi jätti Fennovoiman periaatepäätöshakemukseen sekä lausunnon että jäsenistön mielipidepalautteen.

17.6.2009
Pro Hanhikiven Vuokko Moisala osallistuu Itävallan Linzissä Euroopan Anti Atomi Foorumiin (Anti Nuclear European Forum). Foorumiin kerääntyy yli 100 osallistujaa kymmenestä Euroopan maasta sekä Nigeriasta, jossa Arevalla on uraanikaivostoimintaa.

22.6.2009
Museoviraston argeologian osasto tekee 22.6.–26.6. välisellä ajalla Hanhikiven alueella kaava-alueen argeologista inventointia.

24.06.2009
lmenee, että kaikkia jätettyjä mielipiteitä ja palautteita ei ole noteerattu TEM:ssä, vaan niitä on jäänyt huomioimatta, vaikka ne on ajoissa toimitettu.

29.06.2009
Selvittelyjen jälkeen Jorma Aurela vastaa: ”kyllä palautteita tulee vielä ajan mittaan lisää nettisivuille, mutta niitä tuli niin paljon, että niiden sortteeraaminen kestää jonkun aikaa. Ne palautteet, jotka tulivat myöhemmin kuin 15.6., eivät kuitenkaan tulee mukaan prosessiin.”

10.07.2009
Talkoot Hanhikiven Kultarannassa.

28.08.2009
Toiset talkoot Kultarannassa. Ranta on ollut koko kesän vilkkaassa käytössä!

11.09.2009
Messutalkoot Parhalahden koululla.

20.09.2009
Pyhäjoen Messut. Paneelikeskustelussa Hanna Halmeenpää ja mm. Janne Björklund, Lauri Myllyvirta, Juhani Hyvärinen ja Markku Kestilä.

27.09.2009
Mauri Pekkariselle lähetetty kirje (vetoomus), jonka allekirjoitti 219 henkilöä. Ei mitään vastausta kirjeeseen.

03.10.2009
Luontoleirikoululaiset Raahen lukiolta vierailivat Hanhikivessä. Oppaina Vuokko, Hanna ja Helena.

14.10.2009
Maakuntakaavan esittely Pyhäjoella, valtuustosalissa.

14.10.2009
Hallituksen kyselytunti, joka on historian ensimmäinen Pyhäjoella.

15.10.2009
Hanhikivi.net –sivusto uudistettu.

22-24.10.2009
Kohtuus vaarassa -seminaari Joensuussa ja Kolilla, Pro Hanhikiveä ja Raahen Seudun Luonnonystäviä edusti tilaisuudessa Vuokko Moisala.

23.10.2009
Maakuntakaavapalautteiden kokoaminen ja kirjaaminen Puhtolassa.

24-25.10.2009
Keskustanuorten liittokokouksessa Kalajoella. Keskustanuoret vastustavat ydinvoiman lisärakentamista äänin 86-47!

29.10.2009
Lausunto ja palautteet ydinvoimamaakuntakaavasta.

30.10.2009
Kaava-aineistoon kuuluvat YVA-lisäselvitykset julkaistaan. Selvitykset eivät olleet käytettävissä
kaavalausuntoja annettaessa.

09.11.2009
Pro Hanhikivi edustajat tapaavat Työ- ja elinkeinoministeriössä Pekkarisen erityisavustajan Jyrki Peisan. Pekkarinen ei ole suostunut tapaamiseen useista pyynnöistä huolimatta.

12.11.2009
YLE:n virheellinen uutisointi maakaupoista aiheuttaa hämminkiä ja lisätöitä ennen valtuuston kokousta.

16.11.2009
Radio Suomen uutisissa ja Ajantasa ohjelmassa oli haastatteluosio ydinvoimahankkeen vaikutuksista. Haastateltavana Helena ja Hanna.

21.11.2009
Kirje ja 3 kysymystä kaikille kansanedustajille.

30.11.2009
Lokakuun alussa lähettämäämme kirjeeseen E.ON:lle on tullut vastaus.

02.12.2009
235 kynttilää Parhalahdella kertoo: Ei ydinvoimaa.

10.12.2009
Kantelu Euroopan komissiolle ja vetoomus Euroopan parlamentille, sekä kantelu Eduskunnan
oikeusasiamiehelle

11.12.2009
Fennovoima vetäytyi Ruotsinpyhtäältä ja meiltä kysytään että miltä nyt tuntuu!

12-13.12.2009
Jääkiekkokaukalotalkoot Parhalahden koululla.

16.12.2009
Luovutamme (16.12 valtuuston kokouksessa) kunnanhallitukselle tiedoksi kantelut ja vetoomuksen, jotka koskevat Fennovoiman ydinvoimalahanketta Pyhäjoella.

25.12.2009
Pro Hanhikivi toivottaa Rauhallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle sekä kiittää jäsenistöä kuluneen vuoden kovasta työstä.

28.12.2009
Pro Hanhikivi ry täyttää 2 vuotta.

31.12.2009
Lisälausunto lisäselvitysten jälkeen PAP-hakemuksesta TEM:lle.