Asioiden eteneminen 2007

6.6. 2007
Fennovoima Oy perustetaan, tarkoituksena rakentaa 1000-1800 MW:n ydinvoimala Suomeen.

29.6.2007
Fennovoima tiedottaa laitospaikkaselvityksien etenevän vauhdilla. Julkisuuteen tulee tieto, että keskusteluja on käyty mm. Pyhäjoen kanssa. Julkisuuteen tulee myös tieto, että Pyhäjoki on halukas ydinvoimalan sijoituspaikkakunnaksi.

11.8.2007
Avataan nettiadressi vastustamaan Hanhikiven ydinvoimalahanketta

22.8.2007
Pyhäjoen Kuulumiset uutisoi Hanhikiven ydinvoimalahankkeesta ja haastattelee kunnanjohtaja Mauno Peltoketoa. Peltoketo kertoo suhtautuvansa asiaan rauhallisesti. ”Tärkeää on, mitä kuntalaiset ajattelevat voimalasta. Koetaanko se turvallisuusriskiksi?”

27.8.2007
Fennovoima rajaa voimalaselvitykset viiteen kuntaan. Samana päivänä Fennovoima pitää tiedotustilaisuuden Pyhäjoen kuntalaisille. Kaleva uutisoi tilaisuuden jälkeen ydinvoiman pelottavan kuntalaisia.

29.8.2007
Ydinvoima-asia on esillä Pyhäjoen kunnan valtuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja Mauno Peltoketo käyttää ”muut mahdollisesti kiireelliset asiat” -kohdassa tiedotuspuheenvuoron hankkeen tilasta. Hänen mukaansa asiaa selvitetään avoimuuden periaatteella. Lisäksi kunnanjohtaja kertoo Fennovoiman toivoneen, että kunta ja yhtiö perustavat pienen työryhmän jatkoselvitystä varten.

2.9.2007
Avataan nettiadressi myös ydinvoimalan puolesta. Samaan aikaa, vajaassa kuukaudessa, vastustajien adressin on allekirjoittanut noin 1100 henkilöä.

Syyskuu 2007
Ruotsin puolella avataan nettiadressi Pyhäjoen ydinvoiman vastustamiseksi.

13.9.2007
Kokoontuu Parhalahden koululle pieni joukko (6 hlöä) ydinvoimasuunnitelmista huolestuneita ihmisiä pohtimaan mitä asian suhteen voisi tehdä.

28.9.2007
Parhalahden kyläläiset järjestävät kansalaisillan saadakseen hankkeen etenemisestä tietoa kunnan päättäjiltä, suuri osa valtuutetuista jättää tulematta. Lukion Pauhasali täyttyy asiasta kiinnostuneista kuntalaisista. Hanhikivi.net -keskustelufoorumi avataan.

5.10.2007
Osakaskunta vastaa kieltävästi Fennovoimalle / kunnalle Fennovoiman tarjoukseen arvioida osakaskunnan ranta-alueet ja niillä olevat mökit.

9.10.2007
Valtuuston puheenjohtaja kutsuu valtuuston, kunnanhallituksen varajäsenineen, teknisen lautakunnan ja maankäyttöjaoksen ydinvoimalahankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen, jossa ydinvoima-asiantuntemusta edustavat Fennovoiman Juhani Hyvärinen (tekniikan tohtori), Juha Miikkulainen (Di) ja Timo Kallio (Di).

16.10.2007
Pyhäjoen kunnan päättäjät ja Fennovoiman edustajisto kokoontuvat Pyhäjoella
informaatiotilaisuuteen. Paikalle saapuu myös reilut 20 Hanhikiven alueen maan- ja mökinomistajaa. Informaatiotilaisuus pidetään kuitenkin suljetuin ovin eikä maan- ja mökinomistajille suoda mahdollisuutta osallistua siihen.

20.10.2007
Pyhäjoella käynnistyy nimenkeruu kansalaisadressiin, jossa vaaditaan kunnalta kansanäänestystä ennen Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-menettelyä tai Hanhikiven kaavamuutoksia. Kuntalain mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista eli
Pyhäjolla aloitteeseen tarvitaan 132 äänioikeutetun allekirjoitus.

23.10.2007
Kansalaisadressin on allekirjoittanut muutamassa päivässä jo yli 200 äänioikeutettua pyhäjokista. Fennovoima antaa tiedotteen YVA-menettelyyn valituista sijoituspaikkavaihtoehdoista: Pyhäjoen Hanhikivi, Ruotsinpyhtään Gäddbergsön-Kampuslandetin aluea ja Simossa Karsikon-Laitakarin alue.

29.10.2007
Pyhäjoelle kansanäänestystä vaativa kansalaisadressi luovutetaan kuntaan. Adressin on allekirjoittanut viikon aikana 546 pyhäjokista äänioikeutettua. Kuntalaiset perustelevat kansanäänestysvaatimustaan sillä, ettei mahdollinen ydinvoimalan rakentaminen ja siihen liittyvät päätökset kuulu kunnan normaaliin päätöksen tekoon, minkä vuoksi kuntalaisia tulisi kuulla asiassa.

Puolueettoman kansanäänestysvaatimuksen lisäksi kunnalle luovutetaan asiakirja, jossa joukko Hanhikiven alueen maanomistajia ja mökkiläisiä ilmoittaa, etteivät he tule myymään omistamiaan alueita tai muuta omaisuutta ydinvoimalan tarpeisiin. Lisäksi kunnalle ojennetaan Parhalahden Metsästäjät ry:n johtokunnan sekä Parhalahden kalastajainseura ry:n johtokunnan kannanotot Hanhikiven ydinvoimahankkeesta.

19.11.2007
Pyhäjoen monitoimitalolla järjestetään kello 17 alkaen avoin yleisötilaisuus, jossa luennoivat Säteilyturvakeskuksen johtaja Lasse Reiman sekä toimistopäällikkö Olli Vilkamo.

26.11.2007
Pyhäjoen kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan kuntalaisten kansanäänestysvaatimuksen ydinvoimasta. Se päättää äänin 6–1 esittää kunnan valtuustolle, ettei äänestystä järjestetä.

5.12.2007
Fennovoima julkaisee Pyhäjoen Kuulumisissa työpaikkailmoituksen, jossa se hakee Pyhäjoen toimistoonsa paikallista yhteyshenkilöä. Hakijalta toivotaan paikallisten olojen tuntemusta, kiinnostusta energiakysymyksiin, kokemusta viestinnästä sekä kykyä mutkattomaan yhteystyöhön monenlaisten ihmisten kanssa.

11.12.2007
Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Fennovoima Oy ja Pöyry Environment Oy pitävät Hanhikiven alueen osayleis- ja asemakaavojen suunnittelua koskevan työneuvottelun.

15.12.2007
Pro Hanhikivi vetoaa Pyhäjoen kunnan päättäjiin, etteivät he tee päätöksiä ydinvoimalaitoksen rakentamisen puolesta.

18.12.2007
Pyhäjoen kunnanvaltuusto päättää, ettei kunnassa järjestetä kansanäänestystä ydinvoimasta.

28.12.2007
Pyhäjoelle rekisteröidään Pro Hanhikivi ry, jonka tavoitteena on säilyttää Hanhikivi
ydinvoimavapaana alueena ja varmistaa sen käyttö edelleen kuntalaisten, kyläisten ja mökkiläisten vapaa-ajanvietto- ja virkistysalueena.