Annetaanko Fennovoima-Rosatomille lupa pakkolunastaa?

Tiedote 10.12.2014

Valtioneuvosto päättää huomenna 11.12. kokouksessaan, myöntääkö se Fennovoima-Rosatomille luvan pakkolunastaa maa- ja vesialueita Pyhäjoen Hanhikivellä. Pakkolunastuksen osallisina on noin 250 henkilöä ja lunastushakemus koskee yli 100 hehtaaria.

Fennovoima on hakenut myös alueiden ennakkohaltuunottolupaa sekä lupaa lakkauttaa alueelle kohdistuvat erityiset oikeudet kuten mökkitonttien vuokrasopimukset.

Pro Hanhikivi pitää arveluttavana, jos valtioneuvosto myöntää pakkolunastusluvan ydinvoimalan rakentamiseksi tilanteessa, jossa hankkeen toteutumisesta ei ole kyetty esittämään luotettavaa selvitystä, periaatepäätös on annettu ehdollisena ja neuvottelut maa- ja vesialueista osapuolten välillä ovat kesken.

Lunastusluvan kyseenalaisuutta lisää se, että pakkolunastuslupaa haetaan hankkeelle, jossa merkittävässä roolissa suurimpana yksittäisenä osakkaana on Venäjän valtionhallinnon alaisuudessa toimiva ydinenergia- ja ydinaseyhtiö Rosatom. Rosatom omistaa Fennovoimasta 34 % ja on hankkeen pääasiallinen rahoittaja sekä laitos- ja polttoainetoimittaja.

Pro Hanhikivi katsoo, etteivät oikeudelliset edellytykset pakkolunastusluvan myöntämiselle täyty. Yhdistys myös paheksuu Fennovoiman tapaa tiedottaa maanhallintatilanteesta: yhtiö ilmoitti jo vuonna 2009 periaatepäätöshakemuksessaan, että sillä on hallinnassaan hankkeen toteuttamisen edellyttämä maa-alue.