Aloite ydinvoimakansanäänestyksestä jätetty

Pyhäjoen kunnalle on jätetty tiistaina 1.10. aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Fennovoiman ydinvoimala-asiassa. Aloitteen allekirjoitti noin kahden viikon aikana 216 äänioikeutettua pyhäjokista, mikä ylittää reilusti aloitteen tekemiseen vaaditun rajan. Kansanäänestyaloitteeseen vaaditaan 5 % kuntalaisista, mikä on Pyhäjoella noin 130 henkilöä.

Aloitteella vaaditaan, että neuvoa-antava kansanäänestys Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta järjestetään Pyhäjoen kunnassa viipymättä ja esitetään, että järjestettävässä kansanäänestyksessä kysytään ja äänestetään seuraavasti:

 • KYLLÄ (1):
  Pyhäjoen kunnan tulee viipymättä käyttää veto-oikeuttaan ja antaa Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunto, jossa todetaan, että vuonna 2009 annettu myönteinen lausunto Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemukseen ei hankkeen muuttuneen tilanteen vuoksi ole voimassa. Lisäksi kunnan tulee ilmoittaa Työ- ja elinkeinoministeriölle, ettei kunta anna jatkossa myönteistä lausuntoa Fennovoima Oy:n ydinvoimahanketta koskien.
 • JAA (2):
  Pyhäjoen kunnan tulee viipymättä käyttää veto-oikeuttaan ja antaa Työ- ja elinkeinoministeriölle lausunto, jossa todetaan, että vuonna 2009 annettu myönteinen lausunto Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemukseen ei hankkeen muuttuneen tilanteen vuoksi ole voimassa ja kunta arvioi kantaansa uudelleen uusien ympäristövaikutusten arviointiselvitysten (YVA)  ja mahdollisen uuden periaatepäätöshakemuksen sekä Fennovoima Oy:n ydinjäteselvityksen valmistumisen jälkeen.
 • EI (3):
  Pyhäjoen kunnan ei tarvitse uudelleen arvioida, harkita tai antaa uutta lausuntoa Fennovoima Oy:n muuttuneesta ydinvoimahankkeesta.
 • EOS (4):
  En osaa sanoa tai en kannata mitään esitetyistä äänestysvaihtoehdoista. (Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä  3 §:n mukaan äänestäjällä tulee myös olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyistä äänestysvaihtoehdoista.)

Aloitteessa todetaan, ettei Pyhäjoella ole Fennovoima Oy:n hankkeen kuluessa tehty riippumatonta ja luotettavaa tutkimusta siitä, mitä kuntalaiset ajattelevat ydinvoimalahankkeesta. Pyhäjoen kunnanvaltuusto eväsi kansanäänestyksen 2007 joulukuussa vedoten siihen, että Fennovoiman ydinvoimahankkeesta ei ole riittävästi tietoa ennen YVA-selvitysten valmistumista. Tuolloin kansanäänestystä vaati 546 allekirjoittanutta, joka oli lähes 20 % äänioikeutetuista. Pyhäjoen kunnanvaltuusto eväsi kansanäänestyksen myös toukokuussa 2009 vedoten siihen, että kunnallisvaalit syksyllä 2008 olisivat olleet äänestys ydinvoima-asiassa ja että äänestystä ei ehditä järjestää ennen kuin kunnanvaltuuston on annettava lausunto Fennovoiman periaatepäätöshakemukseen. Kansanäänestystä vaadittiin valtuustoaloitteella.

Pyhäjoen kunnanvaltuusto antoi myönteisen lausunnon Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemukseen kesäkuussa 2009. Valtioneuvosto myönsi periaateluvan, jonka eduskunta vahvisti 1.7.2010.

Fennovoiman ydinvoimalahanke on muuttunut tämän jälkeen radikaalisti, eikä kunnan antama myönteinen lausunto perusteluineen vastaa nykyistä tilannetta. Hanke ei nykyisellään vastaa periaatepäätöshakemuksessa esitettyjä tietoja, eikä täytä eduskunnan vuonna 2010 myöntämän periaateluvan ehtoja. Merkittäviä osakkaita on vetäytynyt hankkeesta, kustannusennusteet ja laskelmat tuotetun ydinvoimasähkön hinnasta ovat kohonneet, mm. kiristyneiden turvallisuusvaatimusten ja rahoitusmarkkinatilanteen myötä2. Ennusteet sähkön tarpeesta sen sijaan ovat pienentyneet3.

Fennovoiman periaatepäätöshakemuksen mukaan E.ONin ydinenergia-alan asiantuntemusta tarvitaan Fennovoiman oman asiantuntemuksen kehittämisessä ja resurssien täydentämisessä koko hankkeen ajan.  E.On sitoutui osakkaana hankkeen toteuttamisen ja asiantuntemuksen varmistamiseen. Fennovoiman ydintekniikka osaaminen menetettiin, kun E.On irtautui Fennovoimasta 24.10.2012.

Fennovoima hylkäsi periaatepäätöshakemuksessaan määritellyt reaktoritoimittajat ja neuvottelee reaktoritoimituksesta, rakentamisesta ja vähintään 34 %:n osakkuusomistuksen myymisestä Venäjän valtiollisen ydinenergiayhtiö Rosatomin ja tytäryhtiön, Rusatom Overseas:in kanssa.

Aloitteessa mainitaan myös Pyhäjoen kunnan myönteisen ydinvoimapäätöksen olevan mitä todennäköisimmin myös myönteinen ydinjätepäätös. Kuntalaisten mielipidettä Pyhäjoelle mahdollisesti sijoitettaviin ydinjätteisiin ei ole selvitetty lainkaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on edellyttänyt Fennovoiman avoimesta ydinjätekysymyksestä teettämässään raportissa, että ydinjätteiden sijoittamisesta Pyhäjoelle tulee tehdä selvitys1. Fennovoima Oy:n hanke toisi mukanaan Pyhäjoen ehdolle ydinjätepaikkakunnaksi.

1 Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012, TEM (PDF)
2 Uusi Fennovoima, yritystutkija Raimo Reiman (Pohjolan Sanomat 8.9.2013)
3 Professori: Sähkönkulutuksen ennusteet liian yksipuolisia (YLE Talous 8.2.2013)