Vetoomus, työt Hanhikivessä pysäytettävä.

Tiedote: 9.7.2015. Avoin vetoomus elinkeinoministeri Olli Rehnille, julkaisuvapaa heti

 

Arvoisa elinkeinoministeri Olli Rehn,

Olette keskiviikkona ilmaissut julkisesti, että Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemuksen jättämiseen liittyvää määräaikaa kotimaisen omistuksen varmistamiseksi jatketaan toistaiseksi ennalta rajaamattomaksi ajaksi.

Kaikesta päätellen elinkeinoministeriö on joutunut toteamaan, että eduskunnan myöntämään hankkeen periaatelupaan asetettu 60% tosiasiallisen kotimaisen omistuksen ehto ei ilmeisesti ole täyttynyt Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemuksen ja siihen jälkikäteen liitetyn omistusselvitysaineiston perusteella. Näin ollen on toistaiseksi täysin epäselvää, voiko Fennovoima Oy:n ydinvoimalahanke edetä rakentamislupahakemuksen käsittelyyn saati luvan myöntämiseen ja hankkeen toteutumiseen.

Samaan aikaan yhtiön omalla riskillä aloittamat massiiviset rakentamisen valmistelutyöt ja luonnon tuhoaminen jatkuu Pyhäjoen Hanhikiven niemellä. Iso osa hakkuu-, maansiirto-, kairaus- ja louhintatyön kohteena olevasta alueesta on pakkolunastusluvan myötä ennakkohaltuunotettu, mutta lunastuslupapäätös ei ole lainvoimainen vaan käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Olette korostaneet Fennovoima Oy:n rakentamislupahakemuksen käsittelyssä oikeusvaltion periaatteiden noudattamista. Katsomme, että asiassa on syytä huomioida myös paikallisten asukkaiden ja maanomistajien oikeusturva, ei vain Fennovoiman etu ja oikeus.

Kunnioittaen vaadimme, että työ- ja elinkeinoministeriö määrää työt Hanhikivessä keskeytettäväksi, kunnes rakentamislupahakemuksen käsittelyn ja hankkeen etenemisen edellytykset ovat vahvistuneet tai kunnes periaatelupa reunaehtojen täyttymättä jäämisen vuoksi katsotaan rauenneeksi.

 

Pyhäjoella 9.7.2015

Pro Hanhikivi ry

Lisätiedot:
Pro Hanhikivi ry
Helena Maijala, pj. p. 040 7069567
Hanna Halmeenpää, varapj. p. 050 564 4122
pro.hanhikivi@omanetti.fi