Kysymys 2

Pyhäjoki on nostettu keskusteluun (mm. Fennovoiman taholta) myös korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituspaikkana. Tuleeko Pyhäjoen hyväksyä ydinjätteiden loppusijoitus kunnan alueelle? Valitse a tai b.
a) Ei missään tilanteessa.
b) Kyllä, jos ydinvoimala rakennetaan, meidän tulee ottaa myös ydinjätteet.

Vastaukset

Flink Eija (vas):
Vaihtoehto A. Toivon että koko hanke kaatuu ja järki voittaa eikä ydinvoimaloita rakennettaisi mihinkään päin maailmaa.

Helanti Arvo (kok):
Kyllä, ellei toista loppusijoituspaikkaa löydy. Loppusijoitus tuo todella pitkäaikasta työtä kuntaan.

Jukkola Jaakko (Jaakko Jukkolan valitsijayhdistys, sit.):
Vaihtoehto A. Mutta velvoitetaanko meidät  siihen, jos ydinvoimala tulee, sillä jokaisellehan kuuluu jätteistään huolehtia ja Pyhäjoki on luvan antanut jätteen tuottamiselle???!!!

Kinnunen Kimmo (kok, sit.):
Vastaan A, mutta kysymyksen asettelu on kärjistetty jälleen. Politiikkaa ja yhteisiä asioita ei koskaan voi hoitaa asenteella, jolla nämä kysymykset on laadittu. Onnistuneen politiikan tulos on aina kompromissi. Hyvin harvoin puheenaiheena olevia asioita kannatetaan tai vastustetaan yksimielisesti. Muutoin ne eivät olisi puheenaiheena ja politiikan tekemisen kohteena. Ydinvoima-asiassa minua huolestuttaa se, että täällä entuudestaan asuvien asioita ei välttämättä huomioida tarpeeksi. Osa väestöstä asuu täällä siksi, että ilmapiiri on rauhallinen, rikollisuutta vähän, tilaa on runsaasti ja luonto on puhdas. Jos näistä asioista joudutaan tinkimään, toki kukin vastaa periaateessa vain omasta maastaan, olisi vähintään kohtuullista hyödyttää niitä, jotka menettävät edellä mainittuja laatutekijöitä elämästään. Hyötyinä voisin mainita korkean palvelutason, alhaisen veroprosentin, hyvän infrastruktuurin kunnossapidon yms. Kunnan johdon tulisi aktiivisemmin huomioida tämä asia ja aktiivisesti kehityshankkeita vastustavien keskittyä tekemään asioita, joista seuraa yhteistä hyvää ilman radikalismia. Viimeinen kysymys on erittäin rakentava.

Kittilä Risto (kesk):
Ei. Kaikki muut vaihtoehdot on ensin tutkittava. Varmaan löytyy ratkaisu loppusijoitukseen. Suomessa ei ole vielä paljon käytettyä ydinjätettä loppusijoitettu, vain etsitty siihen ratkaisua. Kuka tietää vaikka tulevaisuudessa käytettyä ydinpolttoainetta vielä hyödynnetään. Kova kysymys on pelkästään vaihtoehto B.

Lindelä Teemu (kesk, sit.):
Itseäni arveluttaa ydinvoimassa kaikkein eniten korkea-aktiivinen ydinjäte ja lauhdevedet, joista johtuu esimerkiksi vesistön rehevoityminen. Jos ydinvoimala rakennetaan, lauhdevesille emme ainakaan tällä hetkellä voi mitään. Kuitenkaan korkea-aktiivista jätettä ei tulisi sijoittaa Pyhäjoelle. Mielestäni olisi järkevää, että kaikki Suomessa tuotettava ydinjäte voitaisiin sijoittaa samaan paikkaan. Tämä olisi järkevää esimerkiksi valvonnan keskittämisen vuoksi. Uskon, että mikäli ydinvoiman toimittajilla oikeasti on halua, he pystyvät rakentamaan yhteisvoimin sellaisen loppusijoituspaikan johon kaikki jätteet mahtuvat. Näin ollen vastaukseni on A.

Louhimaa Tyyne (kesk):
Vastaukseni on ehdoton A.

Manninen Marjaana (kesk):
Vaihtoehto A. Ei taida olla niin hyvää kallioperää, että voisi/pystyisi loppusijoittamaan.

Mäkynen Tapani (PS):
Vaihtoehto A.

Nousiainen Matti (vas):
Vaihtoehto A. Jos ydinvoimalahankkeesta koituu taloudellista hyötyä, olisi hyvä jos vauraus jakaantuisi muuallekin kuin Pyhäjoelle.

Rantanen Niko (kesk):
Ei missään tilanteessa. Mielestäni kysymys ydinjätteen loppusijoituksesta on niin suuria asia, että siitä pitää tehdä perusteelliset selvitykset. Oma ajatukseni on se, että jo olemassaoleva vaihtoehto olisi paras, miksi pitäisi alueita tässä asiassa laajentaa?

Tiirola Tiina (kesk):
Vaihtoehto A. Tähän ei oikeastaan pysty muuten vastaamaan, eikä kommentoimaan.

  << Palaa kysymykseen 1/3   |   Jatka kysymykseen 3/3 >>