Uutisotsikoita, uutisia ja muita juttuja

Amppareista poimittuja ydinaiheisia uutisotsikoita:

Olimme siis Brysselissä EU:n vetoomusvaliokunnan kuultavina ma.23.5.

Tiedote: Pro Hanhikiven viesti tehosi EU:ssa

Pro Hanhikivi ry:n edustajat Helena Maijala ja Hanna Halmeenpää olivat maanantaina Euroopan unionin vetoomusvaliokunnan kuultavina Brysselissä. Pro Hanhikivi teki joulukuussa 2009 vetoomuksen EU:lle Fennovoiman ydinvoimalahankkeen mahdollisista rikkomuksista luonto-, lintu- ja vesipuitedirektiivejä vastaan.

Euroopan komissio oli lausunnossaan valiokunnalle arvioinut, että ”vetoomuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei voitu todeta viitteitä EU:n lainsäädännön rikkomisesta tähän mennessä”.

Pro Hanhikiven edustajille varatun puheenvuoron jälkeen Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston päällikkö Jean-Francois Brakeland esitti, ettei kannanottoja voitaisi tehdä ennen kuin yhtiö on tehnyt sijoituspaikkapäätöksensä ja ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt hankkeesta tehdyt valitukset kansallisesti.

Vihreiden ja Euroopan vapaa allianssi-ryhmän valiokuntaedustaja, tanskalainen Margareta Auken puolestaan esitti näkemyksenään, ettei komission pidä lykätä asiaan puuttumistaan hankkeen etenemisen kannalta liian myöhäiseen vaiheeseen ja että vetoomusvaliokunnan pitäisi pyytää komissiolta toimenpiteitä jo aiemmin.

Käytyjen keskustelujen pohjalta vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja Erminia Mazzoni päätyi ehdottamaan, ettei vetoomuksen käsittelyä suljeta, vaan sitä täydennetään ajantasaisilla tarkentavilla tiedoilla, joiden perusteella valiokunta voi kansallisen tason ratkaisujen jälkeen arvioida asiaa uudelleen.

”Tärkein tavoitteemme oli saattaa vetoomusvaliokunnan tietoon useat mahdolliset hankkeen edetessä aiheutuvat EU:n lainsäädännön rikkomukset Hanhikiven alueen merkittävien luontoarvojen suhteen”, toteaa Hanna Halmeenpää.

”Tämän vaiheen tavoite vetoomusvaliokunnassa siis täyttyi, asian käsittelyä EU:ssa jatketaan tarkennetuin tiedoin.”, Helena Maijala tiivistää Brysselin matkan annin Pro Hanhikivi –yhdistykselle.