Tuulivoimaa tulossa. Linkkejä YVA-aineistoihin

Raahe-Pyhäjoki -alueella on monia tuulipuistohankkeita, joiden ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) eri vaiheista kuntalaiset ja muut osalliset saavat lausua mielipiteensä nyt kevään kuluessa.

Vireillä oleva YVA-hankkeet

Maanahkiaisen tuulipuistohanke, Raahe, Pyhäjoki

(http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=373138&lan=fi)

Arivointiselostus on nähtävillä 5.1. – 4.3.2011 (lausunnot 4.3.mennesssä) Raahen kaupungintalolla, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu).

Kuvaus:

Maanahkiaisen merituulivoimapuisto sijoittuu Raahen ja Pyhäjoen edustan merialueelle. Tuulivoimaloita rakennettaisiin noin 100. Tuulivoimaloiden tornin korkeus olisi enintään noin 120 metriä ja siiven pituus enintään noin 70 metriä. Tuulivoimaloiden yksikkökoko olisi 3-5 megawattia (MW) ja kokonaiskapasiteetti 300-500 MW.

Merituulipuiston YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 27.1.2011 kello 18-20 Raahen Piehingin koululla.

Raahen eteläiset tuulivoimapuistot

(http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/pohjoispohjanmaanely/Ymparistonsuojelu/YVA/Vireill%C3%A4/energia/Sivut/Raahen_etel%C3%A4iset_tuulivoimapuistot.aspx)

Arviointiohjelma on nähtävillä 20.12.2010 – 18.2.2011 Raahen (lausunnot 18.2. mennessä) kaupungin- ja Pyhäjoen kunnanvirastossa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu)

Kuvaus:

Hanke sijoittuisi Raahen kaupungin eteläpuolelle viidelle eri alueelle, jotka ovat Haapajärvi, Rautionmäki, Ketunperä, Piehingin Ylipää ja Piehingin Sarvankangas. Piehingin alueet rajautuvat Pyhäjoen kunnan rajaan. Hankkeessa rakennettaisiin 80-101 tuulivoimalaitosta, niitä yhdistävät sähkökaapelit, tuulipuistoja yhdistävät ilmajohdot sekä ilmajohdot kantaverkkoon. Tuulivoimalaitokset olisivat yksikköteholtaan 2,3-5 megawattia (MW) ja yhteenlaskettu teho olisi 184-505 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 100-145 metriä ja roottoreiden halkaisija enintään 120 metriä.

Kopsan tuulivoimapuistohanke, Raahe

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=370632&lan=fi

Arviointiohjelma (YVA-ohjelma) tehty

Kanteleen Voima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen Kopsaan Pirttiselän ja Nahkakallion alueille. Alueelta on noin 23 km Raahen keskustaan ja 13 km Vihannin keskustaan.

VE 1: Voimalaitoksia 21 kpl, kokonaisteho 63–105 MW

VE 2: Voimalaitoksia 30 kpl, kokonaisteho 90–150 MW