Tiedote: Pro Hanhikivi osallistui E.ONin yhtiökokoukseen Saksan Essenissä

Pro Hanhikivi ry:n varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää osallistui torstaina 3.5. Fennovoiman suurimman yksittäisen osakkaan (34 %), energiajätti E.ONin vuosittaiseen yhtiökokoukseen Saksan Essenissä. Messukeskus Grugahalleen oli torstaina saapunut 3000-4000 E.ONin osakkeenomistajaa. Paikalla oli myös eri kansalais- ja ympäristöjärjestöjen edustajia Saksasta, Iso-Britanniasta, Kolumbiasta ja Suomesta.

E.ONin pääjohtaja Johannes Teyssen käsitteli avauspuheenvuorossaan pitkästi yhtiön investointisuunnitelmia uusiutuvan energian kasvu-uralla ja viittasi myös Euroopan komission tavoitteeseen EU:n laajuisista, yhteisistä energiamarkkinoista vuoteen 2014 mennessä. E.ON on juuri vetäytynyt kahdesta ydinvoimahankkeesta Iso-Britanniassa. “Tavoitteemme uusiutuvan energiakapasiteetin laajentamisesta on esimerkki siitä, että yhtiön strategia on täysin yhteneväinen komission tavoitteiden kanssa.“, Teyssen linjasi E.ONin tulevaisuutta.

Yhtiön johto kuuli yli kuusi tuntia kestäneen keskusteluosion aikana runsaasti kritiikkiä mm. ulkomaille suunniteltujen hiilivoimaloiden ja -kaivosten ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Useissa puheenvuoroissa esille nousivat myös ydinjäteongelmat sekä E.ONin ainoa jäljellä oleva ydinvoimahanke: Fennovoima Oy:n osakkuus ja Pyhäjoelle suunniteltu ydinvoimalaitos. Ydinvoimakritiikki näkyi vahvasti myös kokouspaikan edustalla, jossa Saksan Greenpeacen pääteemana oli E.ONin ydinvoimalahanke Suomessa.

Pro Hanhikiven Hanna Halmeenpää käytti tilaisuudessa kolme puheenvuoroa, joissa hän kyseenalaisti Fennovoima Oy:n hankeen taloudellisia perusteita, kritisoi valitun sijoituspaikan sopivuutta ja toi esille tämänhetkisiä vaikeuksia hankkeen rakentamissuunnitelmien etenemisessä.

“Yhtiön johtaja Teyssen totesi viimeisen puheenvuoroni jälkeen, ettei hän aio vastauksissaan kysymyksiini käsitellä splekulatiivisia hankkeen tulevaisuutta koskevia ongelmia lainkaan, koska käsiteltävää on riittävästi jo tämänhetkisissä ongelmissa, mikä oli oikeastaan aika hyvä viesti meille.“, kertoo Halmeenpää. Halmeenpää toteaa yhtiön johdon toisaalta väistäneen useimmat hankkeen rakentamisluvan esteitä koskeneista kysymyksistä. “E.ONin pääviesti selvästi oli, ettei yhtiö ole investoinut hankkeeseen toistaiseksi lainkaan, eivätkä he tiedä, milloin mitään hanketta koskevia päätöksiä voidaan tehdä.“, Halmeenpää summaa käymänsä vuoropuhelun lopputuloksen.

Lisätiedot:
Hanna Halmeenpää, p. + 358 50 5644 122
Pro Hanhikivi ry
pro.hanhikivi@omanetti.fi
www.prohanhikivi.net
www.hanhikivi.net