Tiedote: Pro Hanhikivi arvostelee Fennovoiman ydinjätesuunnitelmia

Tiedote 19.5.2016, julkaisuvapaa heti

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi -yhdistys pitää Fennovoima Oy:n ilmoitusta ydinjätesuunnitelmien viivästymisestä periaatepäätöksen ehtojen karkeana mitätöimisenä. Fennovoimalle myönnetyssä periaatepäätöksessä todetaan, että yhtiön on esitettävä kesäkuun 2016 loppuun mennessä joko sopimus ydinjäteyhteistyöstä Posivan kanssa tai ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) omasta loppusijoituslaitoksesta. Fennovoima kertoi tänään Lännen Medialle, ettei yhtiön loppusijoituspaikka missään nimessä ratkea vielä kesällä, vaan se aikoo varautua kumpaankin vaihtoehtoon.

”Näyttää siltä, että yhtiö ei pysy aikataulussa tämänkään asian suhteen, vaan koittaa löytää kiertotietä määräaikojen venyttämiseen. Ilmoittamalla viiveestä ennakkoon haetaan ilmeisesti poliittista ja juridista hyväksyntää yhteysviranomaisena toimivalta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Ministeriöhän tulkitsi varsin löysästi periaatepäätöksessä asetettuja määräaikoja myös viime kesänä, rakentamislupahakemuksen jättämisen yhteydessä”, toteaa Pro Hanhikiven varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää.

Viime kesänä työ- ja elinkeinoministeriölle jättämässään rakentamislupahakemuksessa Fennovoima ilmoitti, että täydentää hakemusta kesäkuun 2016 loppuun mennessä oman loppusijoituslaitoksen YVA-ohjelmalla, mikäli ei ole saavuttanut sopimusta Posivan kanssa annetussa määräajassa. Yhtiö myös kertoi alkaneensa jo valmistelemaan loppusijoituslaitoksensa YVA-ohjelmaa, jossa valitaan muutamia potentiaalisia tutkimusalueita mahdollisiksi sijoituspaikoiksi. Valittujen paikkavaihtoehtojen soveltuvuus loppusijoituskäyttöön selvitetään tällöin käynnistyvässä tutkimusvaiheessa.

”Sitovasti yhtiö ei voi nimetä mitään loppusijoituspaikkakuntaa jo yksistään kuntien veto-oikeuden vuoksi, mutta mahdollisia paikkavaihtoehtoja Fennovoimalta on ilmoittanut odottavansa myös Säteilyturvakeskus”, sanoo Halmeenpää.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Posiva on pitänyt kiinni siitä, että Olkiluodon rakenteilla olevat loppusijoitustilat ovat TVO:n ja Fortumin ydinjätteille. Elinkeinoministeri Olli Rehn puolestaan on kehottanut yhtiöitä sopimaan, että jätteet päätyisivät Olkiluotoon, yhteen loppusijoituspaikkaan.

”On selvää, että Fennovoiman tulee joka tapauksessa esittää kesäkuussa joko yhteistyösopimus Posivan kanssa tai ympäristövaikutusten arviointiohjelma omasta loppusijoituslaitoksesta, näin on periaatepäätökseen yksiselitteisesti kirjattu”, Halmeenpää linjaa.

”Ydinjätekysymys on merkittävä hankkeen taloudellisen riskinarvioinnin kannalta ja olennainen osa myös rakentamislupaharkintaa. Asiassa sopii siksi odottaa myös työ- ja elinkeinoministeriöltä selkeää linjausta ja periaatepäätökseen kirjatuissa raameissa pysymistä”, Halmeenpää tiivistää.