Tiedote: Eduskunnan Fennovoima-päätös lyhytnäköinen

Tiedote 5.12.2014, julkaisuvapaa heti

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry on pettynyt, etteivät kansanedustajat tehneet energiapoliittisesti pitkäjänteistä, rationaalista ratkaisua.
”Eduskunnan päätös sitoo Suomen energiapolitiikan vuosikymmeniksi ulkomaisesta polttoaineesta ja teknologiasta riippuvaiseen ratkaisuun. Vastuullisempi päätös olisi ollut sijoittaa suomalaiseen työhön ja antaa kotimarkkinoille signaali halusta siirtyä nopeasti energiatehokkaisiin, uusiin teknologioihin ja niitä vievien yritysten kehittämiseen”, kommentoi yhdistyksen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Pro Hanhikivi pitää epäloogisena, että hankkeen kannattajat puolustautuvat edelleen puhumalla ydinvoimasta ylimenokauden ratkaisuna ja ilmastokysymysten kannalta välttämättömänä.
”Rakentamalla lisää ydinvoimaa siirtymä kohti parempia ratkaisuja lykkääntyy väistämättä. Miksi ylimenokautta pitäisi jatkaa vielä seuraavat sata vuotta?”

Yhdistys myös muistuttaa, ettei eduskunnan myönteinenkään periaatepäätös ole kovin vahva vakuus ydinvoimahankkeiden ongelmattomasta etenemisestä tai toteutumisesta.
”Vuosina 2002 ja 2010 myönnettiin periaatepäätös kolmelle uudelle ydinvoimalalle, joiden lupailtiin tuovan edullista energiaa, ratkaisun ilmastopäästöille ja mittavan määrän kotimaista työllisyyttä. Näistä Olkiluoto 3 on päätynyt kalliiksi ulkomaisen työvoiman ikuisuushankkeeksi, ja kaksi muuta ei näillä luvilla edennyt lainkaan.”

Eduskunnan päätös ei myöskään poista Fennovoiman hankkeeseen liittyviä haasteita.
”Suomalaisen teollisuuden hankkeena aikanaan markkinoidusta Fennovoimasta on tullut julkisen sektorin hanke. Arviot sen kannattavuudesta ovat epävarmoja, ydinjäteratkaisu ei ole selvillä, ja maanhankinta suunnitellulla laitospaikalla ontuu. Hankkeella on myös ulkopoliittisia ulottuvuuksia.”

Yhdistys katsoo, että eduskunta jätti päätöksessään kansan äänen kuuntelematta.
”Selvä enemmistö suomalaisista, 63 %, ilmoitti syksyllä Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä, että Fennovoiman hanke tulisi hyllyttää.”

Pro Hanhikiven työ jatkuu myös eduskunnan päätöksen jälkeen.
”Fennovoiman tulevaisuuteen liittyy vielä hyvin paljon spekulaatiota.”

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry toimii Hanhikiven niemen säilyttämiseksi ydinvoimalaitoksesta vapaana alueena. Vuonna 2007 perustettuun yhdistykseen kuuluu yli 300 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Helena Maijala Pyhäjoelta ja varapuheenjohtajana Hanna Halmeenpää Kalajoelta.

Lisätiedot:
Hanna Halmeenpää, varapj.
Pro Hanhikivi ry.
p. 050 5644 122 (klo 14.30 alkaen)
pro.hanhikivi@omanetti.fi