Tiedote: Brysseliin tietopaketti Hanhikiven direktiivirikkomuksista

Tiedote 29.8.2011, julkaisuvapaa heti

BRYSSELIIN TIETOPAKETTI HANHIKIVEN DIREKTIIVIRIKKOMUKSISTA

Euroonpan Unionin vetoomusvaliokunta sai Pro Hanhikiveltä perjantaina mittavan tietopaketin EU-direktiivirikkomuksista, joita ydinvoimahanke Hanhikivenniemellä aiheuttaisi.

Viitteitä lainsäädännön vastaisista vahingoista on useita. Asiakirjassa nousevat esille erityisesti haitat, jotka kohdistuisivat kosteikkoihin ja merenrantaniittyihin, jotka ovat merkittäviä muuttolintujen levähdys-, ruokailu- ja sulkimisalueita, sekä äärimmäisen uhanalaisiin ja ensisijaisesti suojeltaviin maankohoamisrannikon sukkessiosarjojen metsäluontotyyppeihin, joita Hanhikivellä esiintyy harvinaisen yhtenäisinä ja edustavina kokonaisuuksina.

Lainsäädännön vastaista haittaa aiheutuisi myös yksittäisille EU:n luonto- tai lintudirektiivin mukaan suojeltaville kasvi- ja eläinlajeille kuten ruijanesikolle, viitasammakolle sekä useille uhanalaisille lintulajeille.

EU:n vetoomusvaliokunta kuuli Pro Hanhikiveä Brysselissä toukokuun alussa. Direktiivirikkomukset tulevat käsittelyyn, mikäli Hanhikiven ydinvoimakaavoitus etenee.

Lisätiedot:
Helena Maijala, Pro Hanhikivi ry:n puheenjohtaja, p. 040 7069 567
Hanna Halmeenpää, Pro Hanhikivi ry:n varapuheenjohtaja, p. 050 5644 122