Tiedote 21.9.2011: Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n ydinvoimapäätöstä

Tiedote 21.9.2011, julkaisuvapaa heti

Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n ydinvoimapäätöstä

Pro Hanhikivi oudoksuu KHO:n päätöstä hylätä yhdistyksen jättämä valitus Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaavasta. Kaava vaikuttaa toteutuessaan EU-direktiivien alaisiin suojelukohteisiin.

Kaavan mukaan esimerkiksi ydinvoimalan voimajohtolinjat sijoittuvat poikkisuuntaisesti kansainvälisesti merkittävään lintujen päämuuttoreittiin nähden, aiheuttaen vakavan törmäysriskin. Lisäksi raskaimman rakentamisen alle jää useita luontodirektiivin mukaan erityisesti suojeltavien, erittäin uhanalaisten luontotyyppien kohteita. Kaavan myötä menetetään myös yksi Suomen merkittävimmistä maankohoamisrannikon luontotyypin kohteista, huolimatta siitä, että luontotyyppi on maailmanlaajuisesti äärimmäisen uhanalainen ja että Suomi kantaa sen säilymisestä kansainvälistä erityisvastuuta.

– On erikoista, että Hanhikivenniemi on edelleen mukana ydinvoimakaavailuissa, kun huomioi, että esimerkiksi alueellinen ympäristöviranomainen on nostanut alueen yhdeksi maankohoamisrannikon suojelullisista kärkikohteista, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Helena Maijala.

Mikäli Fennovoiman valinta ydinvoimalan sijoituspaikaksi olisi Pyhäjoki, Hanhikiven ydinvoimakaavojen vaikutukset siirtyvät  EU:n parlamentin vetoomusvaliokunnan tarkasteltavaksi.