Pro Hanhikiven lausunto Fennovoiman PAP -täydentämishakemuksesta

Pro Hanhikivi toteaa PAP-lausuntonsa yhteenvetona ja käsityksenään, että hakemusmenettely Fennovoima Oy:lle vuonna 2010 myönnetyn periaatepäätöksen täydentämiseksi ei ole ydinenergialain mukainen. Näin ollen työ- ja elinkeinoministeriön olisi yhteysviranomaisena jo hakemuksen saapuessa tullut todeta, ettei hakemusta periaatepäätöksen täydentämiseksi voida valmistella valtioneuvoston käsittelyyn, vaan hakijayhtiön olisi tullut laatia periaatepäätöshakemus nykyiselle ydinvoimalahankkeelleen, joka poikkeaa olennaisilta osin siitä hankkeesta, jolle 2010 myönnetty periaatepäätös on myönnetty.

Vanhan periaatepäätöksen täydentäminen olisi eduskunnan hyväksymän periaatepäätöksen muuttamista, mitä ydinenergialaki ei mahdollista. Prosessin lainvastaisuus tai vähintäänkin oikeudellinen epäselvyys on seikka, jota ei tule ohittaa viemällä periaatepäätöksen täydentämishakemus sellaisenaan valtioneuvoston käsittelyyn.

Pro Hanhikivi ry toteaa edelleen, että periaatepäätöksen täydennyshakemusta harkittaessa ei olennaisinta ole reaktorityypin, sen tehon tai laitostoimittajan muutos, vaan se, että Fennovoiman hanke ei nykyisellään vastaa perusteluja, joilla periaatepäätöksen myöntämistä 2010 perusteltiin. Kyseessä on siis kokonaan uusi periaatepäätösharkinta ja tämän mukaisesti harkinta pitää tehdä, mikäli valtioneuvosto niin katsoo, perusteellisesti pohjautuen uusiin ajankohtaisiin selvityksiin, tuoreimpiin tutkimuksiin ja ennusteisiin, huomioiden myös Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudesta saadut tiedot sekä Venäjän poliittinen tilanne ja osallisuus Ukrainan kriisissä.

Mikäli työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevana viranomaisena sekä valtioneuvosto kuitenkin päättävät käsitellä Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyshakemuksen yhtiön toiveen mukaistesti, tulee yhteiskunnan kokonaisetu harkita kokonaan uudelleen tilanteessa, jossa

  • hankkeen toteuttamisen edellytykset ovat merkittävästi heikentyneet,
  • tulevaisuuden sähkönkulutusarviot ovat olennaisesti pienentyneet,
  • Fennovoiman tuottamasta sähköstä mahdollisesti vain noin 600 megawattia tulisi suomalaisille osakkaille,
  • voimalan sijoituspaikaksi on alkuperäisen periaatepäätöksen jälkeen vuonna 2011 valittu alava ja tulva-altis, luontoarvoiltaan merkittävä Hanhikivenniemi Perämeren rannalla ja
  • hakijayhtiöllä ei edelleenkään ole esittää tietoa siitä, mihin korkea-aktiivinen ydinjäte loppusijoitettaisiin. Vaikka vain puolet Fennovoiman ydinsähköstä käytettäisiin Suomessa, kaikki ydinjäte Fennovoiman laitoksesta jäisi suomalaisten huolehdittaviksi.

Strategisesti hankkeessa on selviä ristiriitoja. Talouden ja turvallisuuden näkökulmasta uuden ydinvoimalaitoksen vaikutuksia ja riskejä on arvioitava erityisellä huolellisuudella, pitkälle tulevaisuuteen.

Pro Hanhikivi ry ei puolla periaatepäätöksen täydennyksen tai uuden periaatepäätöksen myöntämistä Fennovoima Oy:lle, eikä pidä hanketta yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena, eikä siten toteutuskelpoisena.

Lue Pro Hanhikiven lausunto kokonaisuudessaan (PDF)