Pöyryn vastaus asukaskyselyyn … sen voi vielä tilata !!

Hei,

Kiitos yhteydenotosta. Fennovoiman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on parhaillaan käynnissä ja asukaskysely on osa YVAan sisältyvää sosiaalisten vaikutusten arviointia. Asukaskyselyn tarkoituksena on mm. saada tietoa asukkaiden suhtautumisesta hankkeeseen ja selvittää asukkaiden mielipiteitä hankkeen vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä sekä hankkeen tiedotuksen riittävyydestä. On tarkoitus, että kyselyn saaja vastaa siihen oman henkilökohtaisen, tämän hetkisen näkemyksensä perusteella. Asukaskyselyn otanta on määritelty siten, että vastaajien määrä on riittävä kuvaamaan asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä.

Otanta on seuraavanlainen:

– 5 kilometrin säteellä alustavan sijaintialueen arvioidusta keskipisteestä kyselyyn on poimittu kaikki asukkaat, sekä vakituiset että loma-asukkaat
– 5-20 kilometrin säteellä on poimittu satunnaisotannalla 10 % vakituisista asukkaista ja 10 % loma-asukkaista.

Osoitteet on poimittu Itellan toimesta väestörekisteristä. Osoitteet on toimitettu suoraan Itellan postitukseen eivätkä ne ole olleet Pöyryn tai Fennovoiman nähtävinä. Väestörekisteristä ei ole saatavilla niiden talouksien osoitteita, jotka ovat kieltäneet suoramarkkinoinnin tai joilla on jokin muu vastaava kielto. Lisäksi rekisteristä on saatavilla vain kiinteistön omistajan tiedot, joten esimerkiksi vuokralaisille ei ole voitu lähettää kyselyä.

Mikäli ette ole saanut kyselyä, ette joko ole mukana kyselyn otannassa tai sitten osoitteenne ei ole saatavilla väestörekisteristä. Jos kyse on suoramarkkinointikiellosta, lähetämme mielellämme teille kyselylomakkeen täytettäväksi. Sitä varten pyytäisin, että lähetätte minulle osoitteenne. Muussa tapauksessa voitte kertoa mielipiteenne hankkeesta ottamalla yhteyttä suoraan Fennovoimaan, esimerkiksi Pyhäjoen paikallistoimistoon, joka sijaitsee osoitteessa Vanhatie 48, avoinna maanantaisin klo 14-18 ja tiistaisin  klo 9-13.

YVA-ohjelmasta on mahdollista antaa lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle 7.2. – 7.4.2008 välisenä aikana (kuuleminen@tem.fi tai PL 32, 00023 Valtioneuvosto). Ympäristövaikutusten vaikutusten arviointityö on käynnissä ja YVA-selostus valmistuu syksyllä 2008. Selostus tulee valmistuttuaan julkisesti nähtäville ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää myös siitä mielipiteensä Työ- ja elinkeinoministeriölle. Ympäristövaikutusten arvioinnin päätyttyä tullaan kullakin vaihtoehtoisella sijaintipaikkakunnalla järjestämään kaikille avoin yleisötilaisuus.

Ystävällisin terveisin
Minna Jokinen

_____________________________________________

Minna Jokinen
Pöyry Energy Oy
Tekniikantie 4A, P.O.Box 93, FI-02151 Espoo, Finland
Tel +35810 33  24388
Fax +35810 33 24275
e-mail address: minna.jokinen@poyry.com
_____________________________________________