Maanomistajat ja Pro Hanhikivi kävivät kyselemässä Fennovoiman toimistolla.

Raahen Seudun uutisen (13.3) mukaan ”maanhankinta etenee Hanhikivellä” ja Pohjolan sanomien uutisten (16.3) mukaan ”Pyhäjoella Fennovoima on vuokrannut kunnalta 52 hehtaarin kokoisen tontin Hanhikiven alueelta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Kestilä (kesk) kertoo, että yhtiö on myös pääsemässä sopuun yksityisen maanomistajan kanssa toisesta samankokoisesta alueesta.” Halusimme tietää miten tämä voi olla mahdollista, …

Kunnallisvalitus Pyhäjoen kunnanvaltuuston ydinvoimapäätöksistä

Pro Hanhikivi ry. teki 11.3.2008 Oulun hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen kahdesta Pyhäjon kunnanvaltuuston päätöksestä, jotka koskivat ydinvoimalahankkeen valmistelua. Muutosta haettiin seuraaviin kunnanvaltuuston päätöksiin: 6.2. § 3:Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksestaPäätöksestä valitettiin kokonaisuudessaan ja vaadittiin asian käsittelyn keskeyttämistä ja ottamista uudelleen esille vasta sitten, kun selvitetään: Onko maanvuokraus- ja myyntiasian valmistelu …

Kokouskutsu

Pro Hanhikiven seuraava työpalaveri perjantaina 14.3.08. klo 18.00 Parhalahden koululla.

Yhdistysuutinen

———-6.3.2008 Meitä on jo yli 100!———-Työpalaveri koululla 28.2.2008. ———-Työpalaveri perjantaina 22.2.08, läsnä oli 19 aktiivista– Jäseneksi ilmoittautunut jo yli 90 henkilöä– Käytiin läpi mitä on jo tehty ja suunniteltiin tulevia ja ennakoitiin mitä on tulossa. – Valtuusto hyväksyi Fennovoiman maanvuokra- ja ostotarjouksen 6.2.08. – (Kunnanhallitukselle ko. asiassa jätetty oikaisuvaatimus on …

Kunnan päätöksiä koskien Hanhikiven aluetta ja ydinvoimala-asiaa

Valtuusto 27.2.2008:Päättää hyväksyä ydivoimalaitoksen osayleiskaavan ja asemakaavan laatimisen Fennovoiman esittämällä tavalla. Jukkola ei kannattanut esitystä, vaan jätti eriävän mielipiteen. Kunnanhallitus 25.2.2008Päättää nimetä Markku Kestilän ja varalle Mauko Peltokedon Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ydivoimalan ”vauhditusryhmään”.Päättää jättää maanvuokra-asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Pirkko Lintunen tiesusteli hänelle esitetyn tiedustelun johdosta millä tavalla terveydenhuollon kustannukset kohdistuvat …