Mietinnän paikka – työ jatkuu

Mediaa on kiinnostanut viime päivinä Pro Hanhikiven toiminnan tulevaisuus: onko yhdistys lyönyt hanskat tiskiin ja onko peli hävitty? Aiheesta on voinut lukea ja kuulla muutamankin jutun. Lyhyesti voidaan sanoa, että Pro Hanhikivi toimii tilanteen mukaan, kuten tähänkin saakka.

Viimeisetkin vaiheet niin Fennovoiman hankkeessa kuin siihen liittyvissä poliittisissa päätöksissä ovat olleet kummallisia ja luoneet kohtalaisen paljon epäluottamusta viranomaisiin. Vaikka hankkeessa on ollut vakavia ongelmia lähes koko sen historian ajan, eivätkä hankkeelle asetetut ehdot ole täyttyneet, on sen vain annettu jatkua. Etenkin viimekesäiset tapahtumat periaatepäätökseen ja Migrit-kuvioihin liittyen, söivät luottamusta yhteysviranomaisena toimivaan työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM).

Pro Hanhikivi siis pohtii, onko järkevää osallistua esimerkiksi vaativaan rakentamislupaprosessiin, jota viedään läpi TEM:n ohjauksessa. Yhdistys myös miettii, onko vielä olemassa sellaisia keinoja, joita se voisi käyttää ja joilla voisi vaikuttaa. Näyttää siltä, että kansalaisilla ja kansalaisjärjestöillä on vain näennäinen rooli tässä pelissä.

Fennovoimalla sen sijaan on lupa tehdä hanketta valmistelevia töitä Hanhikiven alueella, ”vähän ripsuttaa ja rapsuttaa” (Herkko Plit, teollisuusneuvos, TEM, 8.8.2015). Käytännössä se tarkoittaa Hanhikiven niemen tuhoamista, vaikka rakentamislupahakemusta vasta käsitellään ja hakemuksen aineistoa osittain vasta kootaan. Lupaharkintakin kestää vielä pitkään. Kaikki se, mitä alueella tänä aikana on jo tehty ja tehdään pitäisi kuitenkin TEM:n mukaan olla palautettavissa ennalleen, mikäli rakentamislupaa ei jostain syystä voidakaan myöntää.

On kohtuutonta viranomaisilta luoda mielikuvaa, että ihmisillä olisi tällaisessa hankkeissa ikään kuin todellinen vaikuttamisen mahdollisuus. Mielipiteillä, jätetyillä palautteilla ja annetuilla lausunnoilla ei ilmeisesti ole ollut merkitystä, vaikka ne asiakirjoihin kirjataankin. Lain kirjain on tullut täytetyksi, kun asianosaisia ja kansalaisia on kuultu. Onko kuunneltu?

Emme halua antaa jäsenistölle sellaista kuvaa, että edes kova työ tässä tilanteessa toisi toivottavaa tulosta, emmekä aio kehottaa muitakaan resurssien haaskaamiseen, vaan katsomme tarkoin, mitä jatkossa on järkevää tehdä. Vuosia jatkuva ihmisten piinaaminen tämänkaltaisella menettelyllä ja hankkeella ei ole inhimillistä.

Varsinkin yhtiön osakkailla on edelleen syytä olla huolissaan siitä, miten lopulta käy. Kristallinkirkkaalta ei hankkeen tulevaisuus ja toteutuminen tässä vaiheessa vaikuta. Fennovoima käy välimiesoikeusneuvotteluja siitä, voiko Kesko irtautua hankkeesta, kuten se on ilmoittanut, ja päärahoittajan eli Venäjän ruplan kurssi on syöksykierteessä. Seuraamme tilannetta.

HanhiStory ja dokumentti heinäkuussa

Pyhäjoen kirjastolla järjestetään heinäkuussa 2016 HanhiStory -näyttely, joka kertoo elosta ja olosta Hanhikiven niemellä menneiden vuosikymmenten aikana. Heinäkuussa myös esitetään Pyhäjoella Nuclear Neighbour -dokumenttielokuva, johon ruotsalainen filmiryhmä on tallentanut Pro Hanhikiven urakkaa Fennovoiman hankkeen kaatamiseksi. Dokumenttielokuvan ensiesitys on Helsingissä DocPoint festivaaleilla perjantaina 29.01.2016.

Tähän Pro Hanhikiven story ei kuitenkaan pääty. Yhdistys mm. kokoaa ja dokumentoi tapahtumat Fennovoiman hankkeen ympärillä, kupruineen ja käänteineen, tulevia vuosikymmeniä varten.

Pro Hanhikiven toiminta jatkuu niin pitkään, kuin tarvetta on.