Maisematyölupa

Historiaa

Maisematyölupahakemus, kuulutus, muistutus, päätös, oikaisuvaatimus ja vaatimuksen hylkääminen; prosessi kävi suhteellisen nopeasti 19.2.- 13.4.2015 , vain noin 1kk 25 pv.

Tuohon aikaan
http://pro.hanhikivi.net/avohakkuutyon-nopealle-aloittamisluvalle-ei-perusteita/

http://pro.hanhikivi.net/kunta-kiirehtii-hakkuita/

http://pro.hanhikivi.net/puuta-kaatuu-hanhikivessa/

 

 

 

 

 

Valitus hallinto-oikeuteen (20.4 2015) ja päätöksen saaminen sieltä (14.2.2017) kestikin jo vähän pidempään, melkein kaksi vuotta. ”Maisematyöt” oli siinä vaiheessa luonnollisesti saatettu loppuun ja aluerakentaminen aloitettu.

Suora lainaus hallinto-oikeuden päätöksestä :

”Kun otetaan huomioon, että valituksenalaisella päätöksellä on myönnetty lupa avohakkuun suorittamiseen 97,6 hehtaarin suuruisella alueella, päätöksen täytäntöönpano ennen sen lainvoimaisuutta on tehnyt muutoksenhaun hyödyttömäksi. Näin ollen johtavan rakennustarkastajan ei olisi tullut antaa hakijalle maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukaista aloittamisoikeutta. Asiassa on lisäksi menetelty virheellisesti, kun siinä ei ole edellytetty Fennovoima Oy:ltä vakuuden asettamista. Siihen nähden, että maisematyölupapäätöksen mukainen toimenpide on jo tullut suoritetuksi, enempi lausuminen tältä osin raukeaa.”

KHO:ssa

Halusimme tietää miten korkein hallinto-oikeus suhtautuu  virheelliseen menteelyyn. Olisimme halunneet myös tietää, miten on mahdollista, että ”enempi lausuminen tältä osin raukeaa” sillä perusteella, että toimenpide on jo tullut suoritetuksi.

Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan päätöksessään (19.2.2018) katsonut aiheelliseksi puuttua hallinto-oikeuden toteamaan virheelliseen menettelyyn.

Nyt tiedämme senkin, että virheellinen menettely voidaan hyväksyä sillä perusteella, että se oli jo ehditty tehdä.

Ihmekös tuo jos mietityttää.